Tirdzniecības skolā sacentās Latvijas labākie konditori

Tirdzniecības skola laboratorija

Saturs

  tirdzniecības skola laboratorija

  Rīgā Domājams, ka F. Vēbers palīdzēja A. Tepleram vadīt arī studentu laboratorijas darbus, jo abas laboratorijas atradās vienās telpās. Ķīmiķiem pāreju uz 3 gadīgo apmācību realizēja vienkārši — papildu kursu 3. Teplera laikā Politehnikumu beidza pirmais inženieris — ķīmiķis Arnolds Tilings — Viņš ķīmiju studēja no Pēc beigšanas strādājis dažādās vietās, bet par viņa mūža darbu kļuva Līgatnes papīrfabrika.

  tirdzniecības skola laboratorija

  Tās direktors viņš bija 28 gadus — Vēbers sāka lasīt lekcijas Ķīmijas tehnoloģijā I. Un Vēbers varēja uzņemties ķīmiķu sagatavošanas vadību. Vēberu ievēlēja par docentu ķīmijā, bet gadu vēlāk par profesoru. Viens no pirmajiem jaunā profesora darbiem bija jaunu ķīmijas laboratoriju iekārtošana. Ķīmijas laboratorijām ēkas pirmā un pagrabstāvā bija ierādītas septiņas ar gāzi, ūdeni un ventilāciju apgādātas telpas.

  Līdz Students varēja izvēlēties Rīgas Politehnikuma piedāvātās programmas. Par Ķīmijas nodaļas fakultātes pirmo dekānu Praktikumā ar Par strādāšanu laboratorija bija jāmaksā.

  tirdzniecības skola laboratorija

  Vēberam izdevās sagatavot valstī pieprasītus speciālistus, tāpēc Ķīmijas nodaļas reputācija auga un studentu skaits palielinājās no 8 Augot studentu skaitam, stipri pieauga profesora Fr. Tirdzniecības skola laboratorija slodze. Tāpēc Ievērojami ķīmiķi. Glāzenaps kļuva par docentu, bet Vēbera Izmēģinājumu staciju atdalīja no Ķīmijas nodaļas, pārdēvēja to par Lauksaimniecības izmēģinājumu staciju un nodeva tās vadību agronomam profesoram Georgam Tomsam — Līdz ar to ar Vēbera ziņā palika tikai tīrās ķīmijas kursi: neorganiskā, analītiskā, organiskā un teorētiskā ķīmija.

  tirdzniecības skola laboratorija

  Slodze tomēr bija tirdzniecības skola laboratorija, jo Diplomdarbus Rīgas Politehnikumā izstrādāja no Sākotnēji ķīmiķu diplomdarbos neprasīja iekļaut diplomanda iegūtos rezultātus. Līdz ar to students diplomdarbu par uzdoto tēmu varēja uzrakstīt bibliotēkā. Vēbera laikā par Rīgas Politehnikuma Ķīmijas nodaļas asistentu pirmoreiz kļuva latvietis.

  tirdzniecības skola laboratorija

  Tas bija valmierietis Jūlijs Austriņš Par asistentu viņš strādāja no No Vēbers Ķīmijas nodaļu, būdams dekāna amatā, vadīja vairāk nekā 10 gadus. X viņu šajā amatā nomainīja ķīmijas tehnoloģijas profesors Maksimiliāns Glāzenaps. Kizericikis raksta ". Nāve ienāca Politehnikumā, kad Brīvo Teorētiskās un analītiskās ķīmijas katedru

  tirdzniecības skola laboratorija