Opciju darījumu valūtas kurss

opciju darījumu valūtas kurss

Līgumi     Šādos darījumos svarīgi neaizmirst par valūtas kursu svārstību radīto risku. Valūtas kurss ir ļoti svarīgs starptautiskos darījumos, kur pircēja un pārdevēja valstīs izmantotās valūtas atšķiras.

Ikdienas pakalpojumi

Šādos gadījumos valūtas kursa svārstībām var būt liela ietekme uz līguma ekonomisko būtību. Piemēram, opciju darījumu valūtas kurss līguma noslēgšanas laiks atbilst tā izpildes laikam, risks ir niecīgs, taču, ja starp līguma noslēgšanu un līguma izpildi ir ilgāks laika posms, valūtas kursam ir būtiska loma, par ko puses bieži aizmirst starptautiskajos pirkuma—pārdevuma u.

Valūtas risks pirkuma darījumos Pirkuma līgumā valūtas kursa risks parasti bet ne vienmēr ir pircējam, jo viņam ir jāmaksā par preci un jāveic valūtas konvertācija. Risks rodas, ja pircēja pamatā izmantotā valūta ir devalvējusies attiecībā pret maksājuma izdarīšanas valūtu, kas nozīmē, ka pircējam ir jāmaksā vairāk, nekā sākotnēji paredzēts. Tādējādi rodas jautājums, kā ierobežot valūtas kursa risku, kam pakļauti darījumi starptautiskajā tirdzniecībā?

USD/JPY valūtas pāra tirdzniecība - kas ir USD/JPY?

Neaplūkosim tādus ārējos valūtas kursa ierobežošanas mehānismus kā mijmaiņas un opcijas līgums, bet gan pievērsīsimies pašā līgumā iekļautajiem valūtas kursa ierobežošanas mehānismiem. Ja pircējs var veikt maksājumu savas valsts valūtā, valūtas kursa riska nav, tāpēc pircējam visizdevīgāk ir valūtas kursa risku izslēgt pilnībā, vienojoties veikt maksājumu pircēja valūtā.

Šādā situācijā valūtas kursa svārstību risku uzņemas pārdevējs. Taču ne vienmēr ir iespējams vienoties par sev izdevīgāko valūtu maksājuma veikšanai, jo parasti starptautiskajā preču tirdzniecībā viena puse ir vairāk ieinteresēta slēgt līgumu, nekā otra, tāpēc ir ievērojamas atšķirības starp līgumslēdzēju pušu spēju panākt sev izdevīgus līguma nosacījumus.

Opciju tirdzniecība valūtas

Valūtas kursa nofiksēšana Ja nav iespējams vienoties, ka maksājums veicams sev izdevīgā valūtā, ieteicams apsvērt citus valūtas riska ierobežošanas mehānismus, piemēram, valūtas kursa nofiksēšana. Jebkurš uzņēmējs ir ieinteresēts prognozēt savus nākotnes ienākumus un izdevumus, īpaši, ja tie saistīti ar finansiāli vērtīgu līgumu.

Valūtas kursa nofiksēšana nodrošina nākotnē sagaidāmo maksājumu paredzamību, jo neatkarīgi no nemitīgi mainīgā valūtas kursa gala izmaksas ir zināmas jau līguma slēgšanas brīdī.

opciju darījumu valūtas kurss

Tomēr jāņem vērā, ka valūtas kursa nofiksēšana nenodrošina, ka pircējs maksā iespējami mazāk. Piemēram, ja ir nofiksēts valūtas kurss un pircēja valsts valūta opciju darījumu valūtas kurss vērtīgāka attiecība pret valūtu, kurā piedāvājuma un līdzdalības iespējas maksājums, pircējs maksās vairāk, nekā maksātu tad, ja valūtas kurss ir brīvi plūstošs.

 • Valūtu kursu riska vadība | Luminor
 • Bināro opciju stratēģija reāla
 • Kādi var būt papildu ienākumi
 • Valūtas maiņa | SEB banka
 • Valūtas nākotnes darījumi (Forward) | Banka Citadele
 • Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Plašs valūtas tirgus instrumentu un darījumu veidu Spot, Forward, Swap piedāvājums; Valūtas maiņas darījumi ar un bez fiziskas valūtas piegādes norēķiniem ; Minimizējiet izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju - izdevīgi starpbanku valūtu kursi Jūsu konta papildināšanai un naudas līdzekļu pārskaitījumiem uz Jūsu bankas kontu.
 • Viegli ātri nopelnīt un
 • Stingrs vērtējums opcijām

Tas ir risks, ko uzņemas pircējs, lai izmaksas būtu paredzamas, proti, pircējs apņemas samaksāt konkrētu summu, lai nākotnē nebūtu nepatīkamu pārsteigumu. Īpaša piesardzība jāievēro, ja preces cena veidota, pamatojoties uz "izmaksas plus bāze" formulu.

SEB banka nodrošina:

Šādos gadījumos nav ieteicams fiksēt valūtas kursu, jo galīgā pirkuma cena līguma noslēgšanas brīdī nav zināma, tādējādi nav iespējams izmantot valūtas kursa fiksēšanas vienīgo priekšrocību — paredzamību. Ja valūtas kurss ir fiksēts, "izmaksas plus bāze" formula zaudē jēgu, jo pastāv iespēja valūtas konvertācijas rezultātā ne tikai neiegūt peļņu, bet arī neatgūt radušās izmaksas.

opciju darījumu valūtas kurss

Alternatīvi valūtas kursa izvēles kritēriji Ja valūtas kurss ir fiksēts, līguma slēgšanas opciju darījumu valūtas kurss ir zināms līguma izpildei piemērojamās valūtas kurss. Tāpat pastāv alternatīva, ka puses vienojas par kāda noteikta datuma valūtas kursa piemērošanu.

opciju darījumu valūtas kurss

Puses arī var vienoties, ka noteicošais valūtas kursa izvēlei ir nosacījums, nevis datums. Nosacījums var būt ne tikai preces ražošanas, preces piegādes vai maksājuma datums, bet, piemēram, datums, kurā valūtas kurss bijis izdevīgākais kādai no pusēm visa šī līguma darbības laikā.

opciju darījumu valūtas kurss

Šāds mehānisms ir izdevīgs, ja ilgtermiņa līguma ietvaros jāveic vairāki maksājumi. Citos gadījumos iekļaut šādu noteikumu līgumā varētu būt lietderīgi, ja ir pamatoti pierādījumi, kas ļauj paredzēt, ka nākotnē valūta kurss svārstīsies piemēram, Lielbritānijas izstāšanās no ES. Vairākas valūtas Vēl viens mehānisms, ko iespējams iekļaut līgumā, lai kontrolētu valūtas kursa svārstību ietekmi uz darījumu, ir maksājumam noteikt vairākas valūtas.

Tas neatbrīvo pircēju no valūtas konvertācijas, tomēr nodrošina tiesības izvēlēties sev izdevīgāko valūtu maksājuma veikšanai.

Pārskati un pieprasījumi

Šādam līguma noteikumam ir vairākas pozitīvas iezīmes. Piemērām, ja pircēja valūta ir būtiski kritusies vērtībā attiecībā pret kādu no maksājuma veikšanai noteiktajām valūtām, pircējs var izvēlēties valūtu, kuras vērtība nav pieaugusi attiecībā pret pircēja valūtu. Citās situācijās pircējs, izvēloties valūtu, var ne tikai izvairīties no neparedzētiem izdevumiem, bet arī samazināt paredzētos izdevumus. Šāda iespēja rodas, ja kāda no maksājuma valūtām ir devalvējusies attiecībā pret pircēja valūtu.

opciju darījumu valūtas kurss

Rezultātā pircējs maksās mazāk, nekā sākotnēji paredzējis. Tomēr jāņem vērā, ka iespēja vienoties par šāda mehānisma iestrādi līgumā, visticamāk, būs ierobežota un pārdevējs tam varētu piekrist tikai tad, ja lieto dažādu valūtu kontus.

Sazinies ar mums

Riska sadale starp pusēm Tāpat līguma puses var vienoties par riska sadali. Puses līgumā konkrēti nosaka preces cenu ar piebildi, ka valūtas kursa svārstību ietekmē radītos zaudējumus sedz abas puses līdzvērtīgi. Šis mehānisms ir potenciāli izdevīgs gan pircējam, gan pārdevējam, jo ļauj saglabāt līguma ekonomisko vērtību.

Nepārvarama vara un izpildes grūtības Neatkarīgi no daudziem iespējamajiem mehānismiem, kā izvairīties no valūtas kursa svārstību ietekmes uz darījumu, ļoti bieži novērojams, ka par valūtas svārstību ietekmi uz izpildījuma vērtību puses domā tikai tad, kad iestājies izpildes brīdis.

Divkāršā valūta

Ja laikā no līguma noslēgšanas līdz tā izpildei ir ievērojamas valūtas kursa svārstības un līgumā nav paredzēti nekādi mehānismi valūtas kursa svārstību kontrolei, kāda no līguma pusēm neizbēgami būs neapmierināta. Prakse liecina, ka neapmierinātā puse centīsies izmantot nepārvaramas varas un līguma izpildes grūtības klauzulas. Nepārvaramas varas apstākļi izslēdz atbildību par līguma neizpildi vispār, savukārt, rodoties izpildes grūtībām, pusēm ir pienākums pārskatīt līguma noteikumus.

Vai valūtas kursa svārstības var kvalificēt kā nepārvaramu varu vai līguma izpildes grūtības?

Biržā tirgotie fondi (ETF – Exchange Traded Funds)

Pusēm drīkst līgumā noteikt, kas konkrētā darījuma ietvaros kvalificējams kā nepārvarama vara, taču neatkarīgi no līgumā iekļautā uzskaitījuma apstākļiem ir jābūt tādiem, ko nav iespējams saprātīgi paredzēt. Lai gan nav iespējams paredzēt, kā konkrēti valūtas kurss attīstīsies, kopumā ir saprātīgi sagaidāms, ka valūtas kursa svārstības var notikt, īpaši mūsdienu ekonomiskajā vidē, kurā valūtas kursa svārstībām ir ļoti būtiska loma.

 1. Valūtas maiņas darījums nākotnē pēc šobrīd noteikta valūtu maiņas kursa Forward valūtas maiņas darījums ir finanšu instruments, kas paredz valūtas maiņu nākotnē pēc darījuma slēgšanas brīdī norunāta valūtu maiņas kursa; Ar Forward darījuma palīdzību Jūs varat precīzāk plānot Jūsu uzņēmuma naudas plūsmu; Lai veiktu Forward darījumu, Jums ir jānoslēdz finanšu instrumentu darījumu līgums ar SEB banku; Vairāk informācijas par Forward darījumiem iegūsiet, zvanot uz tālruni
 2. Tirgojieties ar opciju CFD kopā ar Plus - USD/JPY valūtas pāra tirdzniecība - kā iegādāties?
 3. Kā uzskaitīt valūtas darījumus ar klientiem? - Visma Community
 4. Biržā tirgojamās opcijas ir standartizēti darījumi ar fiksētu darījuma apjomu, norēķinu dienu utt.
 5. Bināras iespējas ar ātru naudas izņemšanu

Tāpēc nepārvaramas varas klauzulai līgumā nebūs liela nozīme un valūtas kursa svārstības nekvalificēsies kā nepārvaramas varas apstākļi. Šādu viedokli atbalsta arī Starptautiskās tirdzniecības palātas šķīrējtiesneši, pieļaujot valūtas kursa svārstības kvalificēt kā nepārvaramas varas apstākļus tikai ekstrēmās situācijās.

Kvalificēt valūtas kursa svārstības kā līguma izpildes grūtības ir ievērojami vienkāršāk, taču arī šo atrunu visos gadījumos piemērot nebūs iespējams.

Kļūt par klientu Valūtas maiņa Valūtas darījumi dod iespēju veikt dažādas operācijas ar dažādām valūtām pēc bankas noteiktā valūtas kursa, kā arī nodrošināties pret iespējamām negatīvām valūtas tirgus svārstībām. Valūtas maiņu var veikt: Swedbank internetbankā; pa tālruni ar Swedbank valūtu dīleru starpniecību, ja darījuma summa ir lielāka par EUR var saņemt arī konsultācijas par tendencēm valūtas tirgū, kuras sniegs Swedbank Finansu tirgus daļas speciālisti. Valūtu kursi Valūtas darījumi pa telefonu ar Swedbank valūtu dīleru starpniecību Ja veicamo valūtas maiņas darījumu apjomi ir lieli virs EUR un darījumus ir nepieciešams veikt regulāri vairākas reizes ceturksnītad ir iespējams valūtu maiņas darījumus slēgt pa telefonu ar Swedbank valūtu dīleru starpniecību.

Izpildes grūtībām jābūt tādām, kas ietekmē līguma ekonomisko līdzsvaru. Tas nozīmē, ka vienai no līguma pusēm valūtas kursa svārstību ietekmē tiek atņemta līguma ekonomiskā jēga.

Konsolidācija Virsgrāmata Ja virsgrāmatā tika definēta pārskata valūta, virsgrāmata jau izsekoja visas pārskata valūtas summas par katru uzskaites ierakstu.

Tomēr arī līguma izpildes grūtību opciju darījumu valūtas kurss nozīme ir valūtas kursa svārstību apmēram. Tāpēc, ietverot līgumā izpildes grūtību klauzulu, ieteicams precizēt valūtas kursa svārstību apmēra minimālo slieksni.

Nobeigumā jānorāda, ka starptautiski pirkuma līgumi, kuru ietvaros nepieciešams veikt valūtas kursa konvertāciju, ir pakļauti dažādiem valūtas kursa svārstību riskiem, kas var apgrūtināt līguma izpildi.

Tādēļ komersantiem jāatcerās par iespējamajiem mehānismiem valūtas kursu svārstību radīto seku mazināšanai.