Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa

Ieņēmumi no prēmijām internetā

Saturs

  ieņēmumi no prēmijām internetā

  Ja mikrouzņēmuma darbinieks ir nodarbināts vēl arī pie darba devēja, kas nav mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, tad šim darbiniekam nevienā ienākuma izmaksas vietā netiek piemēroti likuma Maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma darbinieks, nevienā ienākuma izmaksas vietā nepiemēro neapliekamo minimumu, izņemot pensionāra neapliekamo minimumu, kuru piemēro tikai pensijas ienākumam.

  Maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma darbinieks, nevienā ienākuma izmaksas vietā nepiemēro likuma VI Darba alga par nepilnu mēnesi, algas nodokļa grāmatiņa iesniegta nepilnu mēnesi Ienākuma izmaksātājs, izmaksājot ienākumu par nepilnu kalendāra mēnesi, piemēro progresīvo nodokļa likmi, minēto ienākuma apmēru nedalot proporcionāli dienu skaitam, par kuru šis ienākums tiek izmaksāts.

  Ja ienākuma izmaksātājam algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta par ieņēmumi no prēmijām internetā kalendāra mēnesi, ienākuma izmaksātājs, izmaksātajam ienākumam piemēro progresīvo nodokļa likmi, pieņemot, ka algas nodokļa grāmatiņa ir bijusi iesniegta par visu kalendāra mēnesi ienākuma apmērs netiek dalīts proporcionāli dienu skaitam atkarībā no algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vai neiesniegšanas fakta.

  ieņēmumi no prēmijām internetā

  Taksācijas gadam beidzoties, nodokļa maksātājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto nodokli. Ja kalendārā mēneša laikā algas nodokļa grāmatiņa pie ienākuma izmaksātāja ir iesniegta nepilnu kalendāra mēnesi, neapliekamais minimums un atvieglojumi tiek piemēroti proporcionāli pa dienām, kurās ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa. Atskaitījumus primāri piemēro algota darba ienākumam pa ienākuma sliekšņiem.

  ieņēmumi no prēmijām internetā

  Ja algota darba ienākumu apmērs nepietiek, atskaitījumus piemēro jebkuram citam ienākumam pie šī ieņēmumi no prēmijām internetā izmaksātāja ievērojot 2. Ienākuma izmaksātāja pienākums un termiņi aprēķināt un pārskaitīt ienākumu nav mainījies.

  ieņēmumi no prēmijām internetā

  I Autoratlīdzības līgums arī vairāki mēnesī Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa Ienākumam tiek piemērots:.