Ilggadēja pieredze lauksaimniecības tehnikas tirdzniecībā | DOTNUVA BALTIC

Ziņu tirdzniecības tehnika, LIETOTA TEHNIKA

Tehnikas tirdzniecības projektu vadītāji

Grozīta ar MK Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasības, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju turpmāk - tirdzniecības numura zīmes izmantošanas kārtību. Svītrots ar MK Komersants ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu traktortehnikas virsbūves, kabīnes vai rāmji un traktortehnikas piekabju rāmji, uz kuriem traktortehnikas vai tās piekabju izgatavotājs ziņu tirdzniecības tehnika transportlīdzekļa identifikācijas numuru tirdzniecību nodarbojas ēkā vai norobežotā atklātā laukumā, kurā paredzēts izvietot tirdzniecībai domātu traktortehniku, tās piekabes vai numurētos agregātus turpmāk — tirdzniecības vieta.

Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas.

Lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību negatīvi ietekmēja Taču šogad solās būt laba graudu raža, kas tehnikas tirgotājiem ir pozitīvi, jo graudkopji ir procentuāli liela daļa no visiem lauksaimniekiem Latvijā, līdz ar to iegādājas arī vairāk lauksaimniecības tehnikas. Latvijā ir tendence palielināties arī kopējām lauksaimniecības zemes platībām, tāpēc lauksaimniekiem nepieciešami jaudīgāki tehnikas parki, kas sekmē pieprasījumu, teica Mikāla. Viņasprāt, ja šā gada gada pirmajā pusē pieprasījums pēc lauksaimniecības tehnikas vēl ir mērens, tad šā gada otrajā pusē tas varētu kāpt. Mikāla pastāstīja, ka lielākais pieprasījums jau gadiem ilgi ir pēc tehnikas, kas saistīta ar labības audzēšanu, graudu pirmapstrādi, kā arī pieprasīta ir lauksaimniecības tehnika, ko izmanto augsnes apstrādē, minerālmēslu izkliedētāji.

Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam. Komersants, kam ir reģistrēta tirdzniecības vieta, var saņemt tirdzniecības numura apliecību 1. Tirdzniecības vietas reģistrācija 6.

"Tet" sāk sadzīves tehnikas tirdzniecību e-veikalā

Komersants, kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību, nodrošina tirdzniecībā piedāvātās jaunās tehnikas servisa pakalpojumus, ierīko tirdzniecības vietu un reģistrē to Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā turpmāk — traktortehnikas iestāde.

Tirdzniecības vietā iekārto telpu klientu apkalpošanai un dokumentu uzglabāšanai, kā arī nodrošina pēcpārdošanas tehniskā servisa apkalpošanu tajā skaitā filtru, tehnisko šķidrumu nomaiņu un savākšanu. Tirdzniecības vietas izvietojums nodrošina brīvu un drošu transport­līdzekļu un gājēju kustību, kā arī ērtu piekļūšanu tirdzniecībā esošai traktortehnikai, tās piekabēm un numurētiem agregātiem.

kā jūs varat nopelnīt biznesa idejas

Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu un interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu rēķinu-uzziņu 2. Informatīvajā sistēmā ir informācija par visu komersantu reģistrētajām tirdzniecības ziņu tirdzniecības tehnika. Lai reģistrētu tirdzniecības vietu, komersants traktortehnikas iestādē iesniedz iesniegumu 3. Iesniegumā norāda: Ja paredzēts, ka tehniskā servisa pakalpojumus sniegs cita komercsabiedrība, iesniegumam pievieno vai uzrāda attiecīgu pakalpojuma līgumu.

Kopā ar iesniegumu komersants traktortehnikas iestādē iesniedz arī tirdzniecības vietas plānu un dokumentu, kas apliecina viņa īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības vietu iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu. Traktortehnikas iestāde: Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas traktortehnikas iestāde nodrošina komersantam pieeju informatīvajai sistēmai.

Informatīvās sistēmas pieslēgšanas un lietošanas kārtību nosaka traktortehnikas iestādē un komersanta noslēgtajā līgumā. Pirms informatīvās sistēmas pieslēgšanas komersants iesniedz traktortehnikas iestādē paziņojumu 5. Paziņojumā norāda šo personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas, kā arī rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzētā zīmoga kontrolnospiedumu.

Pēc paziņojuma iesniegšanas un šo noteikumu Šo noteikumu Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu Ja kādai personai atņemtas tiesības veikt šo noteikumu Komersants nodrošina, lai informatīvajai sistēmai, dokumentiem par tirdzniecībā esošajiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem, kā arī šo noteikumu Ja mainījušās tirdzniecības vietas reģistrācijas iesniegumā norādītās ziņas, komersants 30 dienu laikā pēc ziņu tirdzniecības tehnika izmaiņu rašanās iesniedz traktortehnikas iestādē iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu.

Ja pašvaldība ir mainījusi tirdzniecības vietas adresi, mēneša laikā pēc adreses maiņas komersants iesniedz traktortehnikas iestādē iesniegumu par citas adreses piešķiršanu tirdzniecības vietai. Ja komersants vēlas nodarboties ar cita veida traktortehnikas vai tās piekabju, vai numurēto agregātu tirdzniecību, nekā norādīts tirdzniecības vietas reģistrācijas iesniegumā, tas iesniedz traktortehnikas iestādē jaunu iesniegumu.

Traktortehnikas iestāde iesniegumu izvērtē atbilstoši šo noteikumu Ja tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, nozagta vai citādi gājusi bojā, komersants, iesniedzot iesniegumu, informē traktortehnikas iestādi un saņem jaunu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību ar atzīmi "Dublikāts". Komersanta tirdzniecības vietu traktortehnikas iestāde no informatīvās sistēmas izslēdz šādos gadījumos: Pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no informatīvās sistēmas komersants piecu dienu laikā nodod traktortehnikas iestādē tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību, rēķinu-uzziņu veidlapas un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes.

Vienas tirdzniecības vietas izslēgšana no informatīvās sistēmas neierobežo citu šī komersanta tirdzniecības vietu darbību. Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vispārīgie nosacījumi Traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu var nodot tirdzniecībai traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieka pārstāvis papildus uzrāda dokumentu pilnvarukas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties ar traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju.

Tehnikas veikalā Graudu ielā 58, Rīgā strādā zinoši konsultanti, tehnikas eksperti un servisa meistari ar vairāk kā 10 gadu pieredzi šīs tehnikas tirdzniecībā un apkalpošanā.

Ja traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma Traktortehnikas, tās piekabju vai numurētā agregāta tirdzniecība atļauta, ja traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu: Nododot iegādāto traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu, ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz rēķinu-uzziņu, kas apliecina ieguvēja īpašuma tiesības.

Rēķinu-uzziņu noformē uz veidlapas ziņu tirdzniecības tehnika šo noteikumu prasībām, izdrukājot datus no informatīvās sistēmas. Rēķins-uzziņa, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, nav derīga traktortehnikas, tās piekabju ziņu tirdzniecības tehnika numurētā agregāta reģistrācijai traktortehnikas iestādē. Pirms komersants pieņem tirdzniecībai no citas ziņu tirdzniecības tehnika Latvijā nereģistrētu traktortehniku, tās piekabi vai numurētu agregātu, to uzrāda traktortehnikas iestādei agregātu numuru salīdzināšanai.

Ja numuri nesakrīt, traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu pieņemt tirdzniecībai aizliegts. Ar tirdzniecībai paredzētu traktortehniku vai tās piekabi ceļu satiksmē atļauts piedalīties komersanta pārstāvim vai klientam tikai izmēģinājuma braucienos, ja tam piekrīt un aktā par traktortehnikas obligāciju iespējas ir tās piekabes pieņemšanu tirdzniecībai to rakstiski apliecinājis šīs traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks.

Ar Latvijā reģistrētu un no uzskaites noņemtu tirdzniecībai paredzētu traktortehniku vai tās piekabi atļauts piedalīties ceļu satiksmē, ja traktortehnikai vai tās piekabei ir veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate un izmēģinājuma braucienā ir klāt: Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti Latvijā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai nepiecie­šama traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība turpmāk - reģistrā­cijas apliecība ar traktortehnikas iestādes atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņem­šanu no ziņu tirdzniecības tehnika saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju.

Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz traktortehnikas vai tās piekabes ieguvējam. No ārvalsts ievestās traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai nepieciešams traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokuments iepriekš reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, vai arī traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes izcelsmi vai pārdošanas faktu iepriekš nereģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei turpmāk - uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokumentsun īpašuma tiesības apliecinošs dokuments par traktortehnikas vai tās piekabes iegādi ārvalstī.

Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabju reģistrācijai nepieciešamo dokumentu par tehnisko datu kopumu turpmāk - uzskaites tehniskie dati un rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam.

Ja jaunu, agrāk nereģistrētu traktortehniku vai tās piekabi pārdod komersants - traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā - uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu ieguvējam neizsniedz. Lai pārdotu ārvalstī reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, no reģistrētā īpašnieka vai tā pārstāvja kopā ar traktortehniku vai tās piekabi pieņem un patur traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokumentu. Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokumentu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam.

Он и не пошевельнулся. Николь просидела так несколько минут, разглядывая дорогие черты.

Lai pārdotu traktortehniku vai tās piekabi, kura iegādāta vai ievesta no valsts, kas nav Ziņu tirdzniecības tehnika Savienības dalībvalsts, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitu noteiktajā kārtībā. Traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai ir nepieciešams atbilstības apliecinājums atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai par mašīnu drošību, vai par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā.

Latvijā izgatavotas traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai kopā ar traktortehniku vai tās piekabi komersants no izgatavotāja saņem un patur atbilstības apliecinājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības ziņu tirdzniecības tehnika.

Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas atbilstības apliecinājumu kopā ziņu tirdzniecības tehnika rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam. Numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešama traktortehnikas iestādes izsniegta izziņa par numurētā agregāta piederību vai akts par mantas nodošanu realizā­cijai, ja numurēto agregātu kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes.

Produktu kategorijas

Pēc numurētā agregāta pārdošanas traktortehnikas iestādes izsniegto izziņu par numurētā agregāta piederību vai aktu par mantas nodošanu realizācijai kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam. Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu pieņemšana tirdzniecībai Traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu pieņem ziņu tirdzniecības tehnika no īpašnieka vai tā pārstāvja pēc traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta apskates, ja komersanta rīcībā ir visi traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem un ja nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem.

Komersantam šajā punktā minētos dokumentus līdz izsniegšanai traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta ieguvējam ir tiesības nodot glabāšanā kredītiestādē vai kredītiestādei uz līdzdalības pamata piederošā finanšu iestādē, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumu, ir pakļauta konsolidētai uzraudzībai un finansējusi komersantu, ja tas paredzēts komersanta un minētās finanšu iestādes rakstiskā līgumā un opciju tirdzniecība biržā vietā atrodas finanšu iestādes apstiprinātas šo dokumentu kopijas.

Par traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai tirdzniecības vietā komersants sastāda aktu. Aktā norāda: Aktu par traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai komersants sastāda divos eksemplāros.

strādāt ar diagrammām par binārajām opcijām

Aktu paraksta komersants un traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis. Viens akta eksemplārs paliek pie komersanta un pēc traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pārdošanas kopā ar rēķina-uzziņas trešo eksemplāru ziņu tirdzniecības tehnika uzglabāts komersanta arhīvā.

Otru akta eksemplāru izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kurš traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu nodod tirdzniecībai. Papildus aktam komersants un traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis var slēgt rakstisku līgumu, nosakot papildu noteikumus traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta tirdzniecībai.

Izmēģinājuma brauciens

Akts un citi traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, kurus nenodod ieguvējam, vai dokumentu kopijas glabājas pie komersanta piecus gadus. Rēķinu-uzziņu veidlapu izsniegšanas kārtība Rēķinu-uzziņu veidlapas komersantiem izsniedz traktortehnikas iestāde.

Lai persona saņemtu rēķinu-uzziņu veidlapas, komersanta pārstāvis traktortehnikas iestādē iesniedz attiecīgu pilnvaru. Pilnvara nav jāiesniedz, ja traktortehnikas iestādes rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas tiesībām pārstāvēt komersantu vai attiecīgais pilnvarojums ir iesniegts traktortehnikas iestādē jau iepriekš un tas ir spēkā. Saņemtās rēķinu-uzziņu veidlapas komersants nodod attiecīgajai tirdzniecības vietai.

kā nopelnīt naudu no nulles ar binārām opcijām

Komersants nodrošina, lai rēķinu-uzziņu veidlapām nepiekļūtu nepiederošas personas ziņu tirdzniecības tehnika visas veidlapas atrastos tajā tirdzniecības vietā, kurā tās nodevis komersants. Rēķinu-uzziņu veidlapas aizliegts nodot citām personām, izsniegt ārpus tirdzniecības vietas, kā arī izsniegt neaizpildītas vai daļēji aizpildītas. Ja rēķinu-uzziņu veidlapas nozaudētas, nozagtas vai citādi gājušas bojā, par to nekavējoties rakstiski ziņo Valsts policijai un traktortehnikas iestādei.

Rēķinu-uzziņu aizpildīšanas un dokumentu noformēšanas kārtība Rēķinu-uzziņu noformē uz stingrās uzskaites veidlapas. Traktor­tehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta datus iegūst no informatīvās sistēmas. Informatīvajā sistēmā rēķinā-uzziņā norāda ieguvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu ārvalstniekiem tikai dzimšanas datumu, ja nav piešķirts personas kods un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.

LIETOTA TEHNIKA

Komersants katrā tirdzniecības vietā iekārto saņemto rēķinu-uzziņu veidlapu uzskaites žurnālu, kurā norāda rēķinu-uzziņu veidlapu saņemšanas datumu, izsniegšanas datumu un numuru. Komersanta pārstāvis, kas izsniedz rēķinu-uzziņu, apliecina to ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu. Ja traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta ieguvējs ir fiziska persona, rēķinā-uzziņā norāda ieguvēja uzrādītā personu apliecinošā dokumenta tipu un numuru.

Ja traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu iegādājas ieguvēja pārstāvis, informatīvajā sistēmā rēķinā-uzziņā papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta sēriju un numuru, kā arī tā dokumenta pilnvaras numuru un izsniegšanas datumu, kas cc binārām opcijām ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā.

sarežģīta bināro opciju stratēģija

Ja traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, informatīvajā sistēmā papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta tipu un numuru, kā arī tā dokumenta pilnvaras numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā.

Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, reģistrācijas apliecības atvērumā sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda komersanta nosaukumu, rēķina-uzziņas numuru un izdošanas datumu. Ierakstu apliecina ar komersanta rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu un pārstāvja parakstu.

“Sadales tīkli” nomā no “Latvenergo” pašu pirktu tehniku

Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu numurēto agregātu, traktortehnikas iestādes izsniegtās izziņas par numurētā agregāta piederību atvērumā norāda komersanta nosaukumu, rēķina-uzziņas numuru un ziņu tirdzniecības tehnika datumu. Ierakstu komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

Par rēķinā-uzziņā norādīto ziņu un reģistrācijas dokumentos izdarīto atzīmju atbilstību faktiskajam stāvoklim atbild komersants. Ja rēķins-uzziņa nozaudēta, nozagta vai arī citādi gājusi bojā, ieguvējam ir tiesības saņemt rēķina-uzziņas dublikātu, iesniedzot rakstisku pieteikumu komersantam, kurš izsniedzis nozaudēto, nozagto vai arī citādi bojā gājušo rēķinu-uzziņu.

Kļūdaini izsniegtu rēķinu-uzziņu komersants anulē, izdarot attiecīgu atzīmi reģistrācijas apliecībā vai attiecīgi izziņā par numurētā agregāta piederību.

Latvijas biznesa gada pārskats

Šo atzīmi reģistrācijas apliecībā komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

Nederīgās un neizmantotās rēķinu-uzziņu veidlapas komersants ziņu tirdzniecības tehnika traktortehnikas iestādē, par to sastādot aktu. Tirdzniecības numura zīmju saņemšana un izmantošana Tirdzniecības numura zīmes un tām atbilstošas tirdzniecības numura apliecības izsniedz traktortehnikas iestādē reģistrētam komersantam. Tirdzniecības numura zīmes traktortehnikas iestāde izsniedz: Latvijā ievestas un nereģistrētas tirdzniecībai paredzētas traktor­tehnikas vai tās piekabju pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu traktortehniku vai tās piekabi; Tirdzniecības numura zīmes izmanto un tās ir derīgas tikai Ziņu tirdzniecības tehnika Republikas teritorijā.

Piedaloties ceļu satiksmē, komersanta pārstāvim vai klientam ir klāt: Lietojot tirdzniecības numura zīmes Latvijā reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei vai arī traktortehnikai vai tās piekabei, kurai veikta agregātu numuru salīdzināšana, pavadzīmē norāda arī šīs traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus; Pavadzīmē norāda traktortehnikas vai tās piekabes pārvietošanas maršrutu traktortehnikas vai tās piekabes saņemšanas un tirdzniecības, glabāšanas vietas adresi vai ziņu tirdzniecības tehnika adresi.

Pavadzīmi komersanta pārstāvis ziņu tirdzniecības tehnika ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu. Laikā, kad komersantam izsniegtās tirdzniecības numura zīmes netiek izmantotas, tās uzglabā tirdzniecības vietā. Komersantam nav tiesību saņemtās tirdzniecības numura zīmes nodot citām personām.

Lai saņemtu tirdzniecības numura zīmes, komersants traktortehnikas iestādē iesniedz: