Aktuālais par gada diferencēto neapliekamo minimumu

Papildu reālie ienākumi. Archive:Reģionālais IKP - Statistics Explained

papildu reālie ienākumi

Kuras personas var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu? Kā atvērt citu demo kontu fiziska persona, kura Kādā veidā gada ienākumu deklarāciju var iesniegt?

Navigācijas izvēlne

VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā EDSja ir reģistrēta interneta banka vai ir elektroniskais paraksts. Veidlapas atrodamas VID mājaslapā vai pieejamas klātienē apkalpošanas centros. Vai gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī tad, ja nav bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecību, par kuriem iespējams atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli? Jā, arī šādā gadījumā persona var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja persona bijusi nodarbināta un maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Kad papildu reālie ienākumi jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

papildu reālie ienākumi

Gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu par Iedzīvotāji deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt trīs gadu laikā, t. Vai pensionāri, kuri strādā, arī varēs atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu? Papildu reālie ienākumi piemēro nevis diferencēto neapliekamo minimumu, bet gan taksācijas gada neapliekamo minimumu eiro apmērā eiro mēnesī.

papildu reālie ienākumi

Tādējādi  pensionāri, kuru pensija ir mazāka par eiro mēnesī un kuri ir bijuši nodarbināti iepriekšējā gadā vai iepriekšējos 3 gadosvar iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt nodokļa pārmaksu. Papildus vēršam papildu reālie ienākumi uz to, ka personām ar invaliditāti un politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir tiesības piemērot arī nodokļa papildu atvieglojumus, ko var izdarīt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ja papildu atvieglojums nav piemērots taksācijas gada laikā.

 • Par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.
 • Reģionālais IKP uz vienu iedzīvotāju Raksta 1.
 • Pašnodarbinātais maksā VSAOI reizi ceturksnī, IIN – deklarējot gada ienākumus - LV portāls
 • Kā nopelnīt naudu pasaulē
 • Darījumu kopēšana no demo kontiem

Nodokļa papildu atvieglojums par invaliditāti: eiro mēnesī jeb eiro gadā I un II grupas invaliditātes gadījumā; eiro mēnesī jeb eiro gadā III grupas invaliditātes gadījumā. Nodokļa papildu atvieglojums politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem eiro mēnesī jeb eiro gadā. Vai atgūtā summa par pārmaksāto nodokli ietekmēs ģimenes ienākumu aprēķināšanu gadījumā, ja ģimene pretendē uz trūcīgas personas statusa piešķiršanu?

papildu reālie ienākumi

Jā, ienākums tiks ņemts vērā 3 mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas pašvaldības sociālajā dienestā un, aprēķinot vidējo ienākumu mēnesī, kopējā atgūtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa tiks dalīta ar 3, ja nodoklis atgūts šo 3 mēnešu periodā. Piemēram, ja 40 eiro tiks atgūti aprīlī un iesniegums iesniegts maijā, jūnijā vai jūlijā, vidējiem ienākumiem mēnesī tiks pieskaitīti 13,33 eiro 40 eiro:3mēn.

Ja iesniegums tiks iesniegts augustā 4 mēnešiatgūtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa netiks ņemtā vērā, aprēķinot vidējos ienākumus un piešķirot trūcīgas ģimenes personas statusu no augusta līdz oktobrim.

 1. Blogs Kā paaugstināt sev algu vai rast papildu ienākumu avotu?
 2. Aktuālais par gada diferencēto neapliekamo minimumu
 3. Вскоре после того как Николь вошла в комнату, Никки отправилась в соседнюю комнату.
 4. Iekšzemes kopprodukts — teorija. Ekonomika, - klase.
 5. Они вышли на просторную равнину.
 6. Kā paaugstināt sev algu vai rast papildu ienākumu avotu?
 7. Зрелище ослепительное.

Kāpēc VID nevar piemērot personai lielāku neapliekamo minimumu ik mēnesi, lai personai nebūtu jāiesniedz gada ienākumu deklarācija? Taksācijas gada laikā personas ienākumi piemēram, darba alga var mainīties. Daudzas personas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu gūst vairākās ienākumu gūšanas vietās  un taksācijas gada laikā arī šī situācija var mainīties.

papildu reālie ienākumi

Tādējādi diferencēta neapliekamā minimuma piemērošana var radīt atšķirīgas situācijas: dažām personām nodoklis var būt jāpiemaksā, kamēr citām būs tiesības uz nodokļa atmaksu. Tā kā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķinā ņem vērā personas ar nodokli apliekamā ienākuma kopumu taksācijas periodā kopā, ar nodokli apliekamā ienākuma kopumu ir iespējams aprēķināt summēt tikai rezumējošā kārtībā.

Devējs nevar sekot līdzi darbinieka citās ienākumu gūšanas vietās gūtajiem ienākumiem, papildu reālie ienākumi ik mēnesi piemērotu korektu diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, kā arī darba devējam nevar uzlikt pienākumu sekot līdzi visu darbinieku ienākumu apmēram no gada sākuma.

Algas pielikums esošajā darba vietā

Tādējādi korektu diferencēto neapliekamo minimumu nevar aprēķināt katru mēnesi. Līdz ar to tika pieņemts vienkāršākais, vieglāk administrējamais modelis neapliekamā minimuma piemērošanai — ik mēnesi piemērot fiksētu neapliekamā minimuma apmēru un sniedzot deklarāciju un summējot ienākumus, piemērot diferencēto gada neapliekamo minimumu.

papildu reālie ienākumi

Vai gadījumā, ja no diviem laulātajiem Neapliekamais minimums ir piemērojams tiktāl, cik tas ir piemērots taksācijas gada laikā.

Savukārt, ja laulātais ir iesniedzis taksācijas gada deklarāciju un miris līdz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas saņemšanai, viņa mantiniekiem ir tiesības saņemt pārmaksāto nodokli kā vienu no mantojuma masas sastāvdaļām.

How to make hard choices - Ruth Chang

Kur var saņemt padomu jautājumos par deklarācijas iesniegšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu?