Atsauksmes

Iespējas eiroobligācijās

Deputāti šopēcpusdien nopratinās Eiropas Komisijas pārstāvjus un rīt balsos par Parlamenta nostāju attiecībā uz priekšlikumu par kopēju eiroobligāciju ieviešanu, kas palīdzētu grūtībās nonākušajām valstīm finansēt savu parādu un piedāvātu drošu investīciju iespēju investoriem.

iespējas iedvesmu

Šobrīd parādos nonākušām eirozonas valstīm ar nestabilu ekonomiku ir jāmaksā ievērojami augstākas procentu likmes par valsts obligācijām nekā agrāk, kas savukārt nozīmē, ka šīm valstīm ir arvien grūtāk pārvaldīt valsts budžetu un atmaksāt parādus. Pērn Eiropas Komisija publiskoja dokumentu, kas izvērtē iespēju ieviest eirozonas valstīm kopīgas stabilitātes obligācijas jeb eiroobligācijas. Eiroobligācijas ļautu dalībvalstīm finansēt parādus, piedāvājot drošu investīciju iespēju aizdevējiem un ieguldītājiem.

Vienlaikus tās uzlabotu dalībvalstu  kredītspēju un pazeminātu vidējās aizņēmumu izmaksas. Tāpat iespējas eiroobligācijās sekmētu ievērojamu Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanos un kopumā padarītu eirozonas sistēmu elastīgāku, iespējas eiroobligācijās finansiālo stabilitāti.

Valsts kase emitējusi eiroobligācijas 350 miljonu eiro apmērā

Tās arī nostiprinātu eiro pozīcijas kā starptautiskai rezerves valūtai. Tomēr vairākas teicamu kredītvērtējumu saņēmušas eirozonas valstis, kuras patlaban gūst labumu no ļoti zemām procentu likmēm, bažījas, ka eiroobligāciju ieviešana varētu tām radīt papildu saistības un tādējādi palielināt aizņēmumu izmaksas.

Bitcoin visu laiku izaugsmes diagramma

Tās apgalvo, ka galvenā patlaban risināmā strukturālā problēma ir nodrošināt līdzsvarotu valsts budžetu visā eirozonā. Papildu informācija.

bitcoin koingeko