Vadības funkcijas. Plānošanas būtība. Stratēģiskā plānošana

Iespēju būtība un funkcijas

Saturs

  Plānošana ir organizācijas mērķu noteikšana, rūpīga situācijas izpēte un mērķu sasniegšanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās darbības izstrāde. Pēc līmeņa plānošanu iedala: tautsaimniecības plānošana, reģionālā plānošana, nozares plānošana, organizācijas plānošana un organizācijas struktūrvienības plānošana.

  iespēju būtība un funkcijas

  Pēc objekta plānošanu iedala: organizācijas misijas un mērķu noteikšana, resursu plānošana, darbību plānošana, darbību rezultātu. Pēc darbības jomas iedala plānošanu visās produkta veidošanas posmos: produkta projektēšana, resursu piegāde, produkta ražošana, produkcijas sadale, produktu pārdošana, pircēju apkalpošana. Pēc termiņa plānošanu tradicionāli iedala: īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošana.

  iespēju būtība un funkcijas

  Lai cik arī plānošanai nebūtu plusu — organizācijas vietas un lomas apzināšanās, specifisku mērķu sistēmas veidošana un noteikšana, iekšējās un ārējās vides ietekmējošu faktoru izprašana, darbības alternatīvu novērtēšana un optimāla izvēle - pati par sev vēl nenodrošina sekmīgu darbību organizācijā, labi izstrādātu plānu nevarē īstenot sliktas motivēšanas, organizēšanas un kontroles dēļ.

  Darbu komplekts:.

  iespēju būtība un funkcijas