Pašnodarbinātais iemaksas veic atkarībā no mēneša ienākuma - LV portāls

Reālie ieņēmumi no interneta piemēri

Saturs

  reālie ieņēmumi no interneta piemēri

  LV portāls Nodokļu normatīvajos aktos, protams, nav noteikts regulējums pilnīgi visiem un visdažādākajiem saimnieciskās darbības veidiem. Ja esat nolēmis grāmatvedību kārtot patstāvīgi, nevis izmantot profesionālu grāmatvežu vai nodokļu konsultantu pakalpojumu un ja ir daudzi neskaidri jautājumi, tad būtu ieteicams izmantot iespēju apmeklēt Valsts ieņēmumu dienesta bezmaksas seminārus.

  Tādi ir arī saimnieciskās darbības sācējiem, informācija par semināru laiku un vietu ir atrodama VID tīmekļa vietnē.

  reālie ieņēmumi no interneta piemēri

  VID par tiem atgādina arī sociālajos tīklos. Ir divi pamatmaksājumi, ja ir reģistrēta saimnieciskā darbība, ja esat pašnodarbinātais. Par gadā gūtajiem pirmajiem 50 eiro iemaksas neveic.

  reālie ieņēmumi no interneta piemēri

  Ienākumus iemaksām nesummē, maksā atkarībā no tā, kāds ir bijis ienākums mēnesī. Pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas un iesniedz ziņojumu VID līdz ceturksnim sekojošā mēneša Informācija par to, kā aprēķināmas sociālās iemaksas, ir atrodama Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajos un metodiskajos materiālos.

  Iedzīvotāju ienākuma nodokli IIN maksā, deklarējot ienākumus nākamajā gadā no 1.

  reālie ieņēmumi no interneta piemēri

  Ar IIN apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. Uz saimnieciskās darbības izdevumiem ir attiecināmi tikai tie izdevumi, kuri nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai un kuri ir pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.

  Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro par pirmajiem diviem saimnieciskās darbības gadiem.

  reālie ieņēmumi no interneta piemēri

  Ir arī izdevumi, ko iekļauj pilnā apmērā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; nekustamā īpašuma nodoklis; pamatlīdzekļu nolietojums reālie ieņēmumi no interneta piemēri.

  VID tīmekļa vietnē sadaļā par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir skaidrojoši informatīvie un metodiskie materiāli arī par šo nodokli.

  reālie ieņēmumi no interneta piemēri

  Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.