Biznesa vērtēšanas pieejas

Ienākumu metodes pieeja iespēju metode, Makroekonomika by Biznesa Vadības Koledža - Issuu

Zināms, ka biznesa tirgus vērtība ne vienmēr sakrīt ar pašu kapitāla bilance vērtību, veiktajām investīcijām vai uzņēmuma vadības priekšstatu par biznesa vērtību. Piemēram, situācijā, kurā tiek plānots pārdot biznesu, uzņēmuma novērtēšana ienākumu metodes pieeja iespēju metode pirms sarunām ar potenciālo pircēju. Līdzīgi arī gadījumos, ja komercsabiedrības kapitāla daļas tiek ieguldītas citas komercsabiedrības pamatkapitālā kā mantiskais ieguldījums, ir nepieciešams šo kapitāla daļu vērtējums.

Uzņēmuma novērtēšana, kura akcijas netiek tirgotas publiskās fondu biržās ir atbildīgs un sarežģīts process.

 1. Kādu stratēģiju izvēlēties binārajās opcijās
 2. Opciju tirgus profils
 3. Opcija pēc daudzuma
 4. Vārda binārā opcija nozīme
 5. Bin variants kas tas ir
 6. Kādā valodā rakstīt tirdzniecības robotus

Atbilstoši sagatavots novērtējuma ziņojums sniedz uzņēmuma vadībai izpratni par novērtētā uzņēmuma vērtību iekams uzsāktas aktivitātes, kas saistītas ar šī uzņēmuma pārdošanu.

Biznesa novērtēšanas pakalpojumus izmanto ne tikai biznesa pārdevēji, bet arī personas, kas vēlas iegādāties biznesu un pārliecināties, ka potenciālā darījuma rezultātā nenāksies pārmaksāt.

ienākumu metodes pieeja iespēju metode

Mūsu speciālistiem ir plaša pieredze uzņēmuma vērtības noteikšanā. Mūsu vērtētāju darbība ir reģistrēta Uzņēmuma Reģistra biznesa vērtētāju datu bāzē. Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mums: Artūrs Breicis, tel.

Ieskats nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas pamatprincipos

Apkopojot situācijas, kurā ir nepieciešams vai ir vēlams veikt uzņēmuma vai biznesa vērtēšanu, var izšķirt šādus gadījumus: Uzņēmumu apvienošanās un reorganizācija Kapitāla daļu vai akciju pirkuma-pārdošanas darījumiem Investīciju un biznesa plānošanai Uzņēmumu reģistram mantiskā ieguldījuma uzņēmuma pamatkapitālā pamatošanai Kapitāla daļu pārdošana saistīto uzņēmumu starpā, lai pierādītu Valsts ieņēmumu dienestam darījuma atbilstību transfertcenu prasībām Biznesa un investīciju plānošanai.

Zemāk sniedzam vispārēju informāciju par biežāk izmantojamām uzņēmuma biznesa vērtēšanas pieejām.

Biznesa vērtēšanas pieejas Lai noteiktu adekvātu uzņēmuma vērtību dažāda veida darījumos, visbiežāk tiek izmantotas trīs pamata biznesa novērtēšanas metodoloģijas: aktīvu izmaksu pieeja, ieņēmumu pieeja un tirgus datu salīdzināšanas pieeja.

Aktīvu izmaksu pieeja Aktīvu izmaksu pieeja pielietojama situācijās, kad uzņēmums iegūst lielāko vērtību iespējamas aktīvu pārdošanas rezultātā, nevis izmantojot tā ieņēmumu radīšanas potenciālu. Šajā pieejā uzņēmuma vērtība tiek noteikta saskaņā ar visām ar uzņēmuma izveidi saistītajām izmaksām.

ienākumu metodes pieeja iespēju metode

Līdz ar to šīs pieejas rezultātā tiek noteikta visu izmaksu summas noteikšana, kādas rastos, ja no jauna tiktu radīts vērtējamajam uzņēmumam līdzvērtīgs uzņēmums. Aktīvu izmaksu pieejā tiek ietvertas divas metodes: Neto aktīvu metode Likvidācijas vērtības metode Neto aktīvu metode tiek izmantota gadījumos, kad uzņēmuma vērtību lielā mērā ietekmē tā sastāvā ietilpstošs materiālais īpašums, darbinieku radītā pievienotā vērtība uzņēmumā sniegtajiem produktiem vai pakalpojumiem ir neliela, uzņēmumam piederošie nemateriālie īpašumi ir nenozīmīgi vai arī uzņēmums ir nesen dibināts.

Šīs metodes ietvaros paredzēts noteikt aktīvu un saistību tirgus vērtības, savukārt iegūto tirgus vērtību starpība ir vērtējamā uzņēmuma pašreizējā tirgus vērtība. Uzmanība jāpievērš tam vai visi aktīvi un saistības ir iekļautas bilancē, gadījumā, ja tā nav — jāveic attiecīgas ienākumu metodes pieeja iespēju metode.

Biznesa vērtēšanas praksē šī pieeja tiek piemērota salīdzinoši reti. Likvidācijas vērtības jauni veidi, kā nopelnīt naudu rezultātā tiek iegūta summa, kādu uzņēmuma īpašniekam būtu iespējams iegūt, ja uzņēmuma likvidācijas gadījumā tiktu pārdoti visi uzņēmuma aktīvi un nokārtotas saistības.

 • Vēlas nopelnīt lielu naudu
 • Tirdzniecība biržā ar robotu
 • Biznesa novērtēšana | baltumantojums.lv
 • Apmaksātas bināro opciju stratēģijas un rādītāji

Šo metodi izmanto uzņēmumi, kuri ir kļuvuši maksātnespējīgi vai tālākas attīstības iespējas uzņēmumam kļuvušas stipri apšaubāmas, uzņēmuma vērtība likvidācijas gadījumā ir lielāka nekā to turpinot vai arī ir pieņemts lēmums uzņēmumu likvidēt. Tirgus datu salīdzināšanas pieeja Šī pieeja nosaka, ka uzņēmuma tirgus cena ir nosakāma saskaņā ar vērtību, ko pircēji ir gatavi maksāt par līdzīgu uzņēmumu.

ienākumu metodes pieeja iespēju metode

Līdz ar to, vērtējamā uzņēmuma vērtība tiek salīdzināta ar tirgū esošu citu līdzvērtīgu uzņēmumu cenām vai arī noteiktiem rādītājiem attiecīgajās nozarēs. Šajā pieejā ir izdalītas trīs metodes: Darījumu vai pārvedumu metode Nozares koeficientu metode Publiski kotēto uzņēmumu metode Darījumu vai pārvedumu metodes pamatā ir, saskaņā ar pieejamo tirgus informāciju, noteikt dažādu multiplikatoru bāzes un, izmantojot šos multiplikatorus, aprēķināt uzņēmuma vērtību.

 • Kā pelnīt naudu izdevīgāk
 • Jaunumi starptautiskajā tirdzniecībā
 • Iekšzemes kopprodukts — teorija. Ekonomika, - klase.
 • Makroekonomika by Biznesa Vadības Koledža - Issuu
 • Peļņa par vienu opciju

Tiek noteikti šādi multiplikatori: Peļņas un naudas plūsmas Ieņēmumu Bilances vērtības Darījumu vai pārvedumu metode balstās uz divu veidu informācijas izmantošanu — tirgus cenas vai finanšu informācijas izmantošanu. Ar nozares koeficientu metodes palīdzību tiek noteikta uzņēmuma vērtība, saskaņā ar nozari, kurā uzņēmums darbojas.

Biznesa vērtēšana

Vērtējamā uzņēmuma finanšu rādītāji tiek reizināti ar koeficientu, kāds raksturīgs attiecīgajai nozarei. Šī biznesa vērtēšanas metode tiek izmantota samērā reti sakarā ar to, ka nepieciešams liels apjoms nozares salīdzināmo datu un šie dati ne vienmēr ir atbilstoši. Publiski kotēto uzņēmumu metodes ietvaros tiek izvēlēti viens vai vairāki līdzvērtīgi vienas nozares uzņēmumi, kuri tiek kotēti biržā — līdz ar to ir pieejama informācija par šo uzņēmumu akciju tirgus cenu izmaiņām.

ienākumu metodes pieeja iespēju metode

Ieņēmumu pieeja Ieņēmumu pieeja balstīta uz pieņēmumu, ka uzņēmuma vērtība ir cieši saistīta ar nākotnē gūstamajiem ieņēmumiem. Saskaņā ar šo pieeju, potenciālais investors par vērtējamo uzņēmumu nesamaksās lielāku summu, savukārt īpašnieks nepārdos par mazāku summu, kā uzņēmuma nākotnē ģenerējamo ieņēmumu pašreizējā vērtība.

Šo pieeju izmanto uzņēmumu novērtēšanā, kurus nav plānots likvidēt.

Ieņēmumu pieejai ir ieņēmumu kapitalizācijas un ieņēmumu diskontēšanas metodes. Ieņēmumu kapitalizācijas metodi izmanto gadījumos, kad tiek pieņemts, ka vērtējamā uzņēmuma darbība nākotnē būs saskaņā ar uzņēmuma līdzšinējo darbību un uzņēmumam būs normāls pieauguma temps.

Vērtējamā uzņēmuma nākotnes ienākumu metodes pieeja iespēju metode tiek prognozēta saskaņā ar iepriekšējo periodu darbības rādītājiem. Šī prognozētā peļņa tiek diskontēta, tādējādi iegūstot uzņēmuma tirgus vērtību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ES Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija tālāk tekstā — Komisija atļauj iestādei izmantot: 1.

Ieņēmumu diskontēšanas metodi jeb diskontētās naudas plūsmas metodi var izmantot jebkura biznesa novērtēšanai, bet ieteicams šo metodi izvēlēties uzņēmumam, kuru nākotnes darbība, iespējams, atšķirsies no uzņēmuma esošās darbības. Izmantojot šo vērtēšanas metodi, atsevišķi tiek aprēķināti katrā nākotnes periodā gūstamie ienākumi.

Šie ienākumi tiek diskontēti, izmantojot pašreizējās vērtības noteikšanas paņēmienu. Tā kā ieņēmumu diskontēšanas metode ir viena no visbiežāk izmantotajām metodēm uzņēmumu novērtēšanā, tādēļ šī metode turpinājumā tiks apskatīta detalizētāk. Diskontētās naudas plūsmas metodes pielietošana Ieņēmumu diskontēšanas jeb diskontētās naudas plūsmas metodes pamatā ir prognozēto naudas plūsmu diskontēšana, lai iegūtu prognozēto nākotnes naudas plūsmu pašreizējo vērtību.

Pielietojot diskontētās naudas plūsmas metodi, parasti uzņēmuma prognozētā naudas plūsma tiek sastādīta vismaz uz 5 gadiem.

Trešā praksē izmantotā pieeja iekšzemes kopprodukta aprēķināšanai ir izdevumu metode angliski — expenditure approach. Tās izmantošana pamatojas uz vienkāršu atziņu: tas, kas vienam ir ienākums, ir kāda cita izdevumi.

Šis periods var tikt pagarināts atkarībā no tā, kādā nozarē uzņēmums darbojas, kādā attīstības stadijā tas ir un arī to, vai ir iespējams paredzēt uzņēmuma finanšu darbības rezultātus.

Lai noteiktu uzņēmuma vērtību, prognozētās naudas plūsmas tagadnes diskontētā vērtība tiek summēta ar diskontēto terminālo vērtību, kas kalpo kā bāze diskontētās naudas plūsmas metodes pielietošanai.

Lai novērtētu biznesu, pielietojot diskontētās naudas plūsmas metodi, parasti nepieciešams veikt šādus soļus: 1. Nepieciešams noteikt galvenos faktorus un apstākļus, kam ir ietekme uz uzņēmuma finanšu un darbības rādītājiem. Noteikti faktori kalpo kā palīginformācija brīvās naudas plūsmas sastādīšanas procesā. Brīvās naudas plūsmas aprēķina attēlojumu iespējams aplūkot zemāk.

Šī likme atspoguļo nepieciešamo vidējo svērto ieguldītā kapitāla atdevi konkrētajā uzņēmumā.

ienākumu metodes pieeja iespēju metode

Vidējās svērtās kapitāla cenu likmes aprēķināšanas formula ir aplūkojama zemāk. WACC aprēķināšana.

ienākumu metodes pieeja iespēju metode