Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs

Apmācība darījumu centrā. Kursu katalogs

Saturs

    Koordinēt un veikt zinātniski pētnieciskos darbus būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un apsaimniekošanas jomā; Veicināt uzņēmējdarbības attīstību; Piesaistīt finansējumu lietišķo pētījumu un ekspertīžu veikšanai. Galvenie darbības virzieni Kā arī citi darbības virzieni, kas ir ar likumu atļauti uzņēmējdarbībā un ir atbilstoši Centra mērķiem Izdevējdarbība Tirgus un sabiedriskās domas izpēte Pieaugušo apmācība un kvalifikācijas celšana Starptautiskā sadarbība atbilstoši centra mērķiem un darbības virzieniem Juridiskā darbība Pētījumu un eksperimentu veikšana, projektu izstrādāšana Konsultēšana un ekspertīžu veikšana Centra kompetencē esošajos jautājumos Izdevējdarbība Tirgus un sabiedriskās domas izpēte Pieaugušo apmācība un kvalifikācijas celšana Starptautiskā sadarbība atbilstoši centra mērķiem un darbības virzieniem Juridiskā darbība Pētījumu un eksperimentu veikšana, projektu izstrādāšana Konsultēšana un ekspertīžu veikšana Centra kompetencē esošajos jautājumos Profesionālās pilnveides kursu programmas.

    kā šodien nopelnīt naudu bez naudas opciju likmes ir mazākas par 1 USD