Konference ārstiem “Covid un mēs”

Ludmilas tirdzniecības kursi, Pasaules Tirdzniecības organizācijas tiesību izspēle

welcome bonus bez depozīta iespējām

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām.

Kā nodibināt e-Uzņēmumu: no A līdz Z - Domā Digitāli baltumantojums.lv

Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš. Studiju vide, saturs un metodes Studiju vide Studijas norit produktīvā, pozītīvā, atvērtā, uz sadarbību vērstā gaisotnē.

Norises datums: Konferences mērķis informēt par pandēmijas laikā iegūto unikālo pieredzi diagnostikā, ārstēšanā, epidēmijai nozīmīga režīma nodrošināšanā, zinātniskās pētniecības sasniegumiem un jaunumiem, par vides nozīmi, individuāliem aizsarglīdzekļiem un citiem svarīgiem jautājumiem. Lektoru vidū būs vadošie Latvijas Zinātņu akadēmijas pētnieki, praktiskie ārsti, kas ārstēja Covid pacientus, pieredzējuši vides speciālisti, kā arī citi Covid problēmās un risinājumos iesaistīti kolēģi. Jūs interesējošos jautājumus un priekšlikumus varēsiet iepriekš iesūtīt, izmantojot adresi iveta. Speciālisti konferences laikā sniegs atbildes un piedalīsies Jūsu rosinātajā diskusijā.

Mācību auditorijas ir aprīkotas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu. Studentiem ir organizētas ērtas darba vietas patstāvīgam daram efektīvas bināro opciju stratēģijas ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām Ludmilas tirdzniecības kursi telpās, izpildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus.

Latvijas Ārstu biedrība LĀB ikgadējā balsojumā ir noskaidrojusi Šogad prestižo medicīnas apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu medicīnas attīstībā saņems infektoloģe profesore Ludmila Vīksna.

Ir nodrošinātas iespējas studēt un veikt patstāvīgos darbus ārpus universitātes, izmantojot Ludmilas tirdzniecības kursi platformu, kurā apkopoti un pieejami visi kursu materiāli, obligātā un ieteicamā literatūra. Studiju saturs Atsevišķi studiju kursi notiek angļu valodā. Mācīsies vākt, apkopot un sistematizēt informāciju, risināt uzdevumus, klasificēt datus, pielietot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes datu analīzē, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus, zinātniski pamatotus problēmu risinājuma variantus.

kāpņu iespējas video

Apgūstamie priekšmeti: mikroekonomikas teorija, ievads tiesību teorijā, prakstiskā uzņēmējdarbība, makroekonomikas teorija, gramatvedības pamati, statistika, ekonomisko pētījumu metodoloģija, biznesa komunikācija un ētika, finanšu pamati. Mācīsies strādāt gan individuāli, gan komandā, attīstīsi savas spējas argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām starptautiskā tirgū.

Aizpildi pieteikumu un iepazinies ar studiju materiāliem bez maksas Vēlos turpmāk saņemt vērtīgus bezmaksas materiālus Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei. Vēlos turpmāk saņemt vērtīgus bezmaksas materiālus Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

Šajā studiju gadā būs jāiziet arī prakse, kas ļaus attīstīt profesionālās iemaņas un pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu veikšanā. Universitātei ir noslēgti līgumi ar vairākiem darba devējiem, kas ļauj nodrošināt mūsu studentiem prakses vietas. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām trīs gadu laikā, studenti spēj patstāvīgi veikt analītiskus pētījums, lai noskaidrotu patērētāju vēlmju un vajadzību izmaiņas.

peļņas stratēģija attiecībā uz iespējām

Profesionālo līmeni un radošo potenciālu paaugstina regulārās vieslekcijas, ko lasa mārketinga un reklāmas speciālisti no Latvijas un ārvalstīm, kas ir atzīti un godalgoti speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, mazā un vidējā biznesa, kā arī starptautisku organizāciju vadītāji. Studiju laikā tiek organizēti arī izbraukuma semināri uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem.

opcijas eiro likme

Apgūstamie studiju kursi.