Privāto Uzņēmumu Akciju Opciju Patiesā Vērtība,

Opciju patiesā vērtība, Privāto uzņēmumu akciju opciju patiesā vērtība. Privāto Uzņēmumu Akciju Opciju Patiesā Vērtība -

Dok. filma: Tējas Rūgtā Garša

Show full item record Abstract Maģistra darbs ir opciju tirdzniecības stratēģiju un tirgus vērtību noteikšanas, opciju patiesā vērtība mērīšanas nolūkos, pētījums. Darbs izstrādāts piecos posmos.

opciju patiesā vērtība

Pirmajā etapā pētīts atvasinātie finanšu instrumentu tirgus, kas aprakstīti darba pirmajā sadaļā. Otrajā opciju patiesā vērtība analizētas opciju tirdzniecības stratēģijas dažādu mērķu sasniegšanai. Trešajā nodaļā pētīti opciju darījumu patiesās vērtības noteikšanas modeļi.

opciju patiesā vērtība

Ceturtā nodaļa aptver finanšu instrumentu risku vadības analīzi, kas aptver darījumā ietverto risku vadību un darījumu izmantošanu ārējo risku vadībā. Maģistra darba piektajā nodaļā, pamatojoties uz darba teorētiskajā daļā pētīto, analizētas opciju tirdzniecības stratēģijas, to ietverto risku minimizēšanas iespējas un to pielietojums ārējo risku vadības nolūkos.

opciju patiesā vērtība

Maģistra darba apjoms ir lapaspuses, 3 tabulas un attēli, pielikums. Atslēgvārdi: Atvasinātie finanšu instrumenti, opcijas, tirdzniecības stratēģijas, patiesā vērtība, risku vadība Master thesis is option trading strategies and market value calculation for risk measurement purposes analysis study.

opciju patiesā vērtība

The work developed in five phases. The first step is derivative financial markets research, described in first part.

opciju patiesā vērtība

The second chapter analysis options trading strategies for different goal achievement. The third chapter describes option fair value calculation models.

The fourth chapter involve analysis of derivative financial instruments risk management, which divides in risk envolved in derivative contract and contract usage for hedging external risks.

opciju patiesā vērtība

Keywords: Derivative financial instruments, options, trading strategies, fair value, risk management.