Risinājumi jebkuram pielietojumam

30. variants ir, Saistītie raksti

30. variants ir

Budžeta vietas 1. Atlaide tiek piemērota tikai ES valstu pilsoņiem un nepilsoņiem, kas ieguva vidējo izglītību pēdēju trīs gadu laikā.

Here's are All the Aircraft in the US Air Force, You Need to Know

Tiek piešķirta pēc iepriekšējās sesijas rezultātiem, ja visi priekšmeti tika nokārtoti uz ballēm un nav finanšu un akadēmisko parādu; students regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs un studiju programmas dzīvē.

Atlaide tiek piemērota pilna laika pamatstudiju programmu studentiem.

30. variants ir

Studentu parlamenta locekļiem, grupu vecākiem, citiem aktivistiem, kuri regulāri rakstiski atskaitās par savu darbību; sportistiem, kas organizē sporta pasākumus, kā arī pārstāv BSA sacensībās. Atlaide tiek piešķirta, ja nav akadēmisko un finanšu parādu.

30. variants ir

Atlaide piešķirta viena tekoša mācību gada apmaksai. BSA absolventa radiniekiem 1.

30. variants ir

Ar nosacījumu, ka reflektantam studiju periodā nebija finanšu un akadēmisko parādu. Atlaide tiek piešķirta pirmā kursa pirmajā semestrī.

30. variants ir

Atlaide tiek piešķirta uzņēmumu, asociāciju un pašvaldību pārstāvjiem, ar kuriem notiek sadarbība sadarbības līgumu ietvaros. Atlaide tiek piemērota tikai ES pilsoņiem un nepilsoņiem.