Par Komerclikuma terminiem komersants, komercdarbība, firma u.c.

Tirdzniecības vārdnīca. Uzminētie tulkojumi

Saturs

  EurLex-2 EurLex-2 Tirdzniecības pārstāvju, tirdzniecības aģentu, komerciālās starpniecības pakalpojumi Commercial representation, commercial agents, commercial brokers tmClass tmClass pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji, darba devēji un direktori var izvēlēties maksāt pensiju iemaksas pensiju fondā, self-employed traders, employers and directors may tirdzniecības vārdnīca to pay pension contributions into the pension fund, EurLex-2 EurLex-2 Datora programmatūra, ko izmanto tirdzniecības pārstāvji Computer software useable by sales representatives tmClass tmClass 2.

  EurLex-2 EurLex-2 Nav atļautas vienošanās par atkāpēm no 1.

  tirdzniecības vārdnīca nopelnīt vairāk naudas

  EurLex-2 EurLex-2 Šādi tirdzniecības pārstāvja tiesības uz atlīdzību vai kompensāciju ir pakārtotas tā līgumisko attiecību ar pilnvarotāju izbeigšanai.

  Eurlexq4 Eurlexq4 c šādas atlīdzības piešķiršana neliedz tirdzniecības pārstāvim pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

  tirdzniecības vārdnīca bināro opciju pieteikšanās jūsu personīgajā kontā

  EurLex-2 EurLex-2 Visos šajos gadījumos pilnvarotāja līdzdalība darījumos, par kuriem tirdzniecības pārstāvis var pieprasīt komisijas naudu, ir obligāta. In each instance, the presence of the principal in the transactions for which the commercial agent can claim commission is indispensable.

  tirdzniecības vārdnīca stratēģija binārajās opcijās q optons

  EurLex-2 EurLex-2 Uzlabot sadarbību ar tirdzniecības pārstāvjiem Objective 6 — Improving cooperation with trade Eurlexq4 Eurlexq4 c tirdzniecības pārstāvis ar pilnvarotāja piekrišanu nodod savas pārstāvja līgumā noteiktās tiesības un pienākumus citai personai. Agreements to derogate from paragraphs 1 and 2 to the detriment of the commercial agent shall not be permitted.

  tirdzniecības vārdnīca izsaukt bināro opciju

  EurLex-2 EurLex-2 Tomēr tirdzniecības pārstāvju aizsardzība nav vienīgais direktīvas mērķis. However, the protection of commercial agents is not the only purpose of the Directive.

  tirdzniecības vārdnīca bināro opciju gatavās stratēģijas

  EurLex-2 EurLex-2 Šādanoteikuma rezultātānedrīkstnonākt pie tā,kano direktīvas Such a clause may not lead to the result that the conditions stemming from Article 11 1 of the directive are interpreted tirdzniecības vārdnīca the detriment of the commercial agent. EurLex-2 EurLex-2 2.

  tirdzniecības vārdnīca ievadkurss par bināro opciju tirdzniecību

  Cooperation between customs and trade tirdzniecības vārdnīca mainly improved through the strengthening of the AEO concept.