Vispārējās izglītības likums

Kurš izsniedz iespēju

Saturs

  kurš izsniedz iespēju

  Zaida Kalniņa LV portāls Personas pārejošu darbnespēju konstatē ārsts vai ārsta palīgs pēc tam, kad pēc personas personīgas apskates un izmeklēšanas ir pieņēmis lēmumu par slimības lapas izsniegšanu un veicis ierakstu pacienta kartē. Tas ir noteikts Ārstniecības likuma Lai kurš izsniedz iespēju lapu atzītu par nepamatoti izsniegtu, darba devējam sūdzībā ir jānorāda uz apstākļiem, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību.

  Par nepamatoti izsniegtu slimības lapu var liecināt šādi apstākļi: darbnespējas lapa izsniegta dienā, kad pēc darba devēja rīcībā esošās informācijas darbinieks nevarēja būt apmeklējis ārstniecības personu; nav konstatējami kurš izsniedz iespēju, kuru dēļ darbnespējas lapa izsniegta; nav ievērota Ministru kabineta noteikumos Nr. Turklāt Veselības inspekcijai vai ārstam darba devējs var ziņot, ka darbinieks ir pārkāpis noteikto ārstēšanās režīmu.

  kurš izsniedz iespēju

  Šādā situācijā darbinieks zaudē tiesības, piemēram, uz slimības pabalstu. Līdz ar to darba devējs nav tiesīgs bez attiecīga apstiprinājuma neizmaksāt darbiniekam slimības pabalstu vai vienpersoniskā kārtībā samazināt to. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

  kurš izsniedz iespēju