Kodēšanas specifikācijas mūzikas videoklipiem - YouTube Palīdzība

24 bitu opcija. Image quality (Attēla kvalitāte)

NEF (RAW) compression (NEF (RAW) kompresija)

Export as HTML Laikspiedoga opcija Laikspiedoga opcija ļauj sūtītājam ievietot laikspiedoga vērtību ikvienā segmentā. Saņēmējs atspoguļo šo vērtību apstiprinājumā, ļaujot sūtītājam aprēķināt aprites laiku RTT katram saņemtam apstiprinājumam. Daudzas esošās implementācijas mēra vienīgi RTT uz visu logu, kas ir pietiekami logiem, kuri satur astoņus segmentus.

Lielāki logu izmēri tomēr prasa labākus RTT aprēķinus. RFC 3. Galvenokārt RTT tiek mērīts, iztverot datu signālu datu segmentus zemākā frekvencē vienreiz uz visu logu.

Informācija par dialoglodziņu Attēlu saspiešana programmā Publisher Publisher pakalpojumam Microsoft Publisher Publisher  Publisher  Publisher  Publisher  Vairāk Mazāk Ja vēlaties kontrolēt attēlu saspiešanu, varat izmantot dialoglodziņu Attēlu saspiešana programmā Publisher. Objektu, kas ir ievietots, izmantojot cilnes Ievietošana komandu Objekts, nevar saspiest, jo tas ievietots kā objekts, nevis kā attēls. Saspiešanas rezultāts Pašreizējais kombinētā attēla lielums     rāda visu publikācijas attēlu pašreizējo kombinēto lielumu. Aptuvenais kombinētā attēla lielums pēc saspiešanas     rāda visu publikācijas attēlu aptuveno kombinēto lielumu pēc saspiešanas.

Tad, ja logā ir tikai astoņi segmenti, iztvēruma biežums ir viena astotā daļa no datu biežuma, kas ir izturami. Tas var izraisīt RTT novērtējumu neprecizitātes, kas noved pie nevajadzīgas atkalsūtīšanas.

Atjauninājuma iegūšana

Ja segments pazūd, kļūst vēl sliktāk. Sūtītājs novieto 32 bitu vērtību pirmajā laukā, un saņēmējs atbalso to savā atbildes laukā. TCP sākumposmi, kuri satur šo opciju pieaugs no parastajiem 20 baitiem līdz 32 baitiem. Laikspiedogs ir monotoni pieaugoša vērtība.

24 bitu opcija

Tā kā saņēmējs atbalso to, ko tas ir saņēmis, saņēmējam ir vienalga, kādas ir laikspiedoga mērvienības. Šī opcija 24 bitu opcija nekāda veida pulksteņu sinhronizāciju starp abām mītnēm. RFC ieteic, laikspiedoga vērtību palielināt par 1 ik pēc 1ms vai ik pēc 1s vai arī izvēlēties kādu citu mērvienību, kas ir starp milisekundi un sekundi.

Šīs opcijas norādīšana savienojuma veidošanas brīdī tiek apstrādāta tāpat kā loga mērogošanas opcija iepriekšējā nodaļā.

24 bitu opcija

Savienojuma gals, kurš veic aktīvo atvēršanu norāda opciju savā SYN. Tikai tad, ja tas saņem šo opciju SYN segmentā, kas sūtīts no otra gala, šo opciju var sūtīt arī turpmākos segmentos. Esam redzējuši, ka saņemošajam TCP nav jāapstiprina katrs datu segments, kuru tas saņem.

NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums)

Daudzas implementācijas sūta ACK'u uz katru otro datu segmentu. Ja saņēmējs sūta ACK'u, kas apstiprina uzreiz divus saņemtus datu segmentus, kuru no abiem saņemtajiem laikspiedogiem būtu jāsūta atpakaļ atbildē, norādot laikspiedoga atbalsi?

24 bitu opcija

Lai samazinātu uzturamo stāvokli abos galos, katram savienojumam tiek uzturēta tikai viena laikspiedoga vērtība. Algoritms, ar kuru izvēlas, kad pārlabot šo vērtību ir vienkāršs: TCP fiksē laikspiedoga vērtību, kuru sūtīt nākamajā ACK'ā mainīgais, ko sauc 1.

Saspiešanas rezultāts

Kad ierodas kārtējais segments, ja šis segments satur baitu, kura numurs ir 1. Allaž, nosūtot laikspiedoga opciju, Algoritms apstrādā sekojošus divus gadījumus: Ja saņēmējs aizkavēja ACK'us, atbalss laikspiedoga vērtība atbildīs agrākajam no apstiprināmajiem segmentiem. Piemēram, 24 bitu opcija ierodas divi segmenti, kuri satur attiecīgi baitus un kuriem abiem ir laikspiedoga opcija un saņēmējs apstiprina tos abus ar ACKtad laikspiedogs šajā ACK'ā būs vērtība no pirmā segmenta, kurš saturēja baitus Tas 24 bitu opcija pareizi, jo sūtītājam ir jāaprēķina atkalsūtīšanas noildze, ņemot vērā aizkavētos ACK'us.

Export as HTML Loga mērogošanas opcija Loga mērogošanas opcija jeb izvēle palielina TCP loga definīciju no 16 līdz 32 bitiem. Tai vietā, lai mainītu TCP sākumposmu, lai varētu tajā ievietot lielāku logu, sākumposms joprojām glabā 16 bitu vērtību un ir definēta opcija, kura pielieto mērogošanas operāciju 16 bitu vērtībai.

Ja saņemtais segments ir loga iekšienē bet ārpus virknes numuru secības netieši norādot, ka iepriekšējais segments ir pazudistad gadījumā, ja šis pazudušais segments tiek saņemts, tiks atbalsots tieši pazudušā segmenta laikspiedogs, nevis laikspiedogs segmentam, kurš pienāca ārpus numuru secības.

Piemēram, pieņemsim, ka trīs segmenti, katrs pa baitiem, tiek saņemti sekojošā kārtībā: 1.

Saspiešanas opcijas

Tas izraisa RTT paaugstinātu novērtējumu, bitcoin maku saraksts ar labkajiem segmenti pazūd, kas ir labāk nekā pazemināts novērtējums. Turklāt, ja pēdējais ACK's saturētu laikspiedogu no 3.

Mazāk Šajā rakstā tiek aprakstīta problēma, kas rodas pēc tam, kad jūs pārslēgt datora iestatījumus Windows 8. Ir pieejams atjauninājums, kas novērš šo problēmu. Pirms šī atjauninājuma instalēšanas, skatiet sadaļu priekšnosacījumi. Pazīmes Šī problēma rodas, ja nevar iespējot vai atspējot opciju Automātiskā spilgtums enerģijas un miega režīma opcijas sadaļā datora un ierīču lapā datora iestatījumus.

Abos gadījumos 3. Lai gan laikspiedoga opcija ļauj veikt labākus aprites laika RTT aprēķinus, tas arī dod iespēju saņēmējam izvairīties no veciem segmentiem un sākt nepareizi uzskatīt tos par daļu no eksistējošiem datu segmentiem. Nākošā nodaļa to apraksta.