Vēlies strādāt pie mums, bet nedzīvo Rīgā?

Apmācība, lai strādātu pie iespējām

Saturs

  apmācība, lai strādātu pie iespējām

  Šajā gadā plānots iesaistīt bezdarbniekus, no kuriem praktiski strādā jau Pasākuma galvenais mērķis ir sešu mēnešu laikā apmācība sagatavot darbinieku, kas pēcāk varēs turpināt strādāt pie tā paša darba devēja, kas viņu ir sagatavojis.

  Izņēmums ir politiskās partijas, apmācība un izglītības iestādes. Galvenais nosacījums ir tāds, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja, jo NVA nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju gan bezdarbniekiem, gan darba devējiem.

  Darba ņēmējiem: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā — lai strādātu pie iespējām un pēdējos divos mēnešos — 90 eiro. Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā lai strādātu pie iespējām NVA dotāciju tās lielums būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, kā arī ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  Laba sadarbība ir bijusi ar NVA Liepājas filiāli, tomēr pašu bezdarbnieku attieksme ir bijusi gan apmierinoša, gan ne tik.

  apmācība, lai strādātu pie iespējām

  Atsauksmes ir dalītas, jo viens no viņiem tiešām strādā labi un joprojām ir mūsu kolēģis. Pārējie divi — ne. Vienu no viņiem atlaidām jau projekta laikā, jo viņam bija problēmas ar alkoholu.

  apmācība, lai strādātu pie iespējām

  Otrs aizbrauca uz ārzemēm. Sazinoties ar šo uzņēmumu pārstāvjiem, uzzinām, ka NVA iespēja netiek izmantota. Pamatojums tam — nav intereses, jo darbinieki tiks atrasti, arī neiesaistoties šinī projektā.

  Mēs zinām, ka veidot izpratni par darba vidi un meklēt intereses savai attīstībai — tas ir nozīmīgs jaunās paaudzes attīstības elements.

  apmācība, lai strādātu pie iespējām