Turpmāk tirdzniecības centri varēs strādāt arī nedēļas nogalēs | baltumantojums.lv

Kā strādāt ar tirdzniecības centriem

kā strādāt ar tirdzniecības centriem

Slimnīcās esošo Covid pacientu skaits pārsniedzis 3 Vakar, Tomēr ceturtdien valdība lēma no rīkojuma dzēst šo punktu, tādējādi turpmāk tirdzniecības centriem būs atļauts darboties arī brīvdienās un svētku dienās. Vienlaikus joprojām spēkā saglabājas prasība visās tirdzniecības vietās nodrošināt papildus drošības pasākumus.

kā strādāt ar tirdzniecības centriem

Tirgotājiem ir pienākums organizēt apmeklētāju plūsmas kontroli, nodrošinot, ka tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas ne vairāk kā viens apmeklētājs uz četriem kvadrātmetriem no tirdzniecības zāles platības. Tirgotājiem jānodrošina sociālās distancēšanās pasākumi pie tirdzniecības vietas ieejas attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan ārtelpāmnovēršot cilvēku drūzmēšanos un nodrošinot divu metru distanci starp apmeklētājiem.

kā strādāt ar tirdzniecības centriem

Papildus tirgotāji aicināti iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot divu metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās, un informēt klientus par nepieciešamību ievērot divu metru distanci.

Arī sabiedriskās ēdināšanas vietās jānodrošina divu metru distance starp galdiņiem.

Tirdzniecības centri atkal varēs strādāt arī nedēļas nogalēs

Pie viena galdiņa var atrasties divi apmeklētāji, izņemot vienas ģimenes locekļus. Kases un apkalpošanas zonā joprojām jāievēro divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm.

kā strādāt ar tirdzniecības centriem

Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē joprojām būs viens apmeklētājs uz vismaz četriem kvadrātmetriem no kopējās ēdināšanas zāles platības. Papildināta no 4.

kā strādāt ar tirdzniecības centriem