Webinar: Proyecciones de Trading para el Oro

Detrading to, cruel and degrading treatment in Latvian - English-Latvian Dictionary | Glosbe

Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment Spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība EurLex-2 EurLex-2 The European Union is committed to detrading to absolute prohibition of torture and of cruel, inhumane and degrading treatment.

Voici Ma nouvelle station de Trading !

Eiropas Savienība ir apņēmusies pilnībā aizliegt spīdzināšanu un nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību. Europarl8 Europarl8 Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Detrading to or Punishment Konvencija pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu EurLex-2 EurLex-2 EU action against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment ES rīcība pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās vai sodīšanas veidiem EurLex-2 EurLex-2 Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment Spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga un pazemojoša rīcība vai sodīšana EurLex-2 EurLex-2 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment Konvencija pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu EurLex-2 EurLex-2 The Union also reiterated its strong condemnation of detrading to use of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment.

kāda māja nopelna 2

Tāpat Savienība atkārtoti pauda stingru nosodījumu par to, ka tiek izmantota spīdzināšana, un par citu cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību. EurLex-2 EurLex-2 The EU also continues to be firmly committed to the total ban on torture and cruel, inhuman and degrading treatment and punishment.

ES turpina arī stingri aizstāvēt spīdzināšanas, nežēlīgas un necilvēcīgas vai cieņu pazemojošas apiešanās un sodīšanas pilnīgu aizliegumu.

pārskati par bināro opciju benatex

Europarl8 Europarl8 The Detrading to will also speak out and support the UN's work against detrading to and other cruel, inhumane and degrading treatment or punishment. ES detrading to vērsīsies pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem un pazemojošiem izturēšanās vai sodīšanas veidiem un atbalstīs ANO darbu šajā sakarībā.

Consilium EU Consilium EU However, as a matter of principle, the EU is firmly committed to upholding the absolute prohibition of torture and cruel, inhumane and degrading treatment.

kā mainīt sviru demo kontā

Tomēr ES principā ir cieši apņēmusies uzturēt pilnīgu spīdzināšanas un nežēlīgas, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegumu.