Piedāvājuma un līdzdalības iespējas.

Saturs

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādā mērā jaunieši, pedagogi un vecāki zina, izprot un spēj sniegt piemērus, kā arī izskaidrot citiem pamatterminus, kas veido pilsoniskās kompetences ietvaru, — demokrātija, pilsoņa tiesības un pienākumi, pilsoniskā līdzdalība, LR Satversme, lēmējvara, tiesu vara, izpildvara, Eiropas Savienība, NATO, ANO, ko lemj pašvaldība, valsts, Eiropa, kā arī iedzīvotāju iespējas ietekmēt lēmumus skolā, pašvaldībā, valstī, Eiropas piedāvājuma un līdzdalības iespējas pasaules līmenī.

  No vienas puses, rezultāti ieskicē pašreizējos izglītības plānošanas dokumentos izteikti maz pievērsto uzmanību pilsoniskuma kontekstuālas izpratnes piedāvājuma un līdzdalības iespējas, vien aprobežojoties ar faktoloģisku zināšanu attīstīšanu. No otras puses, tiek izceltas mācībspēku, vecāku un sabiedrības kopumā ierobežotās un tādējādi mitoloģizētās zināšanas un izpratne par Eiropas dimensiju demokrātijas un pilsoniskās izglītības kontekstā, kas skaidrojama ar konsekventas mūžizglītības trūkumu šajā jomā.

  Pētījums norāda uz pilsoniskās izglītības jautājumu aktualizācijas nepieciešamību dažādām mērķgrupām, neaprobežojoties tikai ar skolu izglītības sektoru.

  kāpēc pelnīt naudu

  Proti, jaunieši neizprot pilsoniskās līdzdalības nozīmi, līdz ar to ir salīdzinoši zemāka izpratne par veidu, kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanu vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Viens no pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanas priekšnosacījumiem ir iedzīvotāju, tai skaitā jauniešu, zināšanas par iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu, savukārt nepieciešamās zināšanas veidojas skolā.

  Skola un ģimene ir nozīmīgs jauniešu pilsoniskās kompetences veicināšanas elements.

  Līdzdalības budžeta ieviešanas piemēri Latvijā 2. Līdzdalības budžeta piemēri ārvalstīs 2. Portugāles piemērs - līdzdalības budžets nacionālā mērogā 2. Portugāles piemērs - līdzdalības budžets pašvaldības mērogā 2.

  Iegūtie rezultāti apliecina, ka pedagogi un vecāki salīdzinoši maz pārzina pilsoniskās līdzdalības  iespējas. Nepieciešams aktualizēt jautājumus par jauniešu pilsoniskās kompetences apguvi skolās, sekmējot arī pedagogu un vecāku izpratni par pilsonisko līdzdalību kā vienu no demokrātijas vērtībām un priekšnosacījumu pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanai.

  Kāds ir Latvijas kultūras pasākumu apmeklētājs? Līdzīgi pētījumi Latvijā tiek īstenoti kopš

  Jauniešu pašnovērtējums par savām pilsoniskajām zināšanām un spējām ir kritiski zems un ir jāiegulda ļoti mērķtiecīgs darbs, lai to pilnveidotu. Pedagogu pilsoniskās kompetences pašnovērtējums visos jautājumos ir augstāks par jauniešu pašnovērtējumu, tomēr tam ļoti līdzinās.

  atsauksmes, kas patiešām nopelnīja bināros opcijas

  Tajā piedalījās jauniešu gadus vecivecāki un pedagogs. Sīkāk ar pētījuma datiem aicinām iepazīties www.

  uz kuras jūs varat padarīt daudz un ātri