Iespēja piesaistīt un nezaudēt darbiniekus

Iespēja darbiniekiem

Ievads transfertcenu piemērošanā. Transfertcenu ABC! Foto: Pexels. Protams, tas nekādā veidā neierobežo vai neaizliedz darba devējam veikt objektīvus pasākumus, ja notikusi krīze un tiešām objektīvi kaut kādas saimnieciskās funkcijas vairs nevar pildīt un ir jāveic izmaiņas. Sniedzam nelielu ieskatu aktuālajos norādījumos.

Darba iespējas Rimi

Ja uzņēmuma darbība ir ierobežota Attiecībā uz to, ja ir faktiska dīkstāve un darba devējs nevar nodrošināt darbinieka darbu, tad, pirmkārt, jau Darba likumā ir noteikts, ka dīkstāves gadījumā darba devējam ir tiesības darbinieku norīkot līgumā neparedzētu darbu veikšanai, kas ir ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem viena gada laikā un pa šo laiku darba devējam būs jāsaglabā darbiniekam viņa iepriekšējā izpeļņa.

Situācijā, ja darba devējs nevar nodarbināt vai iedot kādu citu darbu, ko darbinieki varētu pildīt, primāri būtu jāspēj vienoties ar darbinieku, ko šādā situācijā darām. Ir jāpārbauda, vai pastāv iespēja darbu organizē kā citādi. Ja tiešām saprotam, ka nekāda iespēja uzņēmumam turpmāk funkcionēt nav, tad būtu jāvienojas par diviem variantiem: vai nu labprātīgi grozīt darba līguma nosacījumus, proti, pāriet uz nepilnu darba laiku, lai runātu par kaut kādu darba algas samazinājumu uz noteiktu laika periodu.

Šis varētu darboties tajā situācijā, ja darba devējs pasaka, ka uzņēmums spējīgs darboties, piemēram, ierobežotā režīmā. Ja nolemts samazināt darbinieku skaitu Ja šādu ierobežota darbība nav iespējama, tad darba devējam, ievērojot Darba likumā noteikto procedūru, ir atļauts veikt saimniecisku darbinieku skaita samazināšanu, proti, atbrīvot darbinieku. Darba devējam šajā situācijā būtu noteikti jāievēro Darba likumā noteiktā procedūra, kas, noteic, ka šādas darbinieku skaita samazināšanas pierādīšana ir darba devēja ziņā, proti, viņam būs iespēja darbiniekiem pierādīt, ka tiešām objektīvu iemeslu dēļ darba devējam nekas cits neatliek kā izmantot galējo līdzekli — darbinieku atbrīvošanu.

Arī tad ir jāņem vērā, ka darba līguma uzteikuma termiņš ir viens mēnesis. Darba devējs iespēja darbiniekiem tiesīgs lūgt parakstīt dokumentu, ka darbinieki ar rītdienu tiek atbrīvoti no darba.

Darbinieks var tikt atbrīvots tikai pēc viena mēneša!

grāmatzīmes virsraksts

Šādā situācijā, ja, piemēram, darba devējs nevar nodrošināt ar darbu šomēnes, tas nozīmē dīkstāvi, par kuru darba devējam būs jāsamaksā.

Darba devējam pie atlaišanas arī iespēja darbiniekiem jāizmaksā darbiniekam atlaišanas pabalsts, kā arī visas kompensācijas, kas ir saistītas ar neizmantoto atvaļinājumu.

iespēja darbiniekiem kā tirgot opcijas, kas ir bināras iespējas

Šis ir finansiālais slogs, ko likumdevējs paredzējis jebkurā gadījumā, ka darba devējam būs jānes. Protams, darba devējs var mēģināt vienoties arī darbinieku par uzteikuma termiņa saīsināšanu, un tas nozīmē, ka abas puses saprot, ka mēnesi izvilkt nevarēsim, tāpēc mēs izbeidzam darba attiecības ātrāk. Bet tad ir jāsaņem darbinieka piekrišana. Ja darbinieks jūt, ka darba devējs negodprātīgi izmanto šo situāciju, tad viņam iespēja darbiniekiem pienākuma šādai uzteikuma termiņu saīsināšanai piekrist.

Attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas ir arodbiedrības biedri vismaz sešus mēnešus, darba devējam  ir jāvēršas pie arodbiedrības un konsultēšanās procesā jāpanāk, ka arodbiedrība dod piekrišanu darba līguma uzteikumam. Ja arodbiedrības saprot, ka šobrīd nav pamats uzteikumam, vai arodbiedrība redz, ka ir citi tiesiska veidi un objektīvi kā šo situāciju ar darbinieku saudzīgāk noregulēt, tad arodbiedrība ir tiesiska nedod piekrišanu, un iespēja darbiniekiem iespēja darbiniekiem šī atbrīvošana būtu jāveic tikai tiesas ceļā.

Tātad atlaišanas procedūra kā iespēja darbiniekiem līdzeklis attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem,  kuriem tiešām nav iespēju izmantot citas alternatīvās metodes. Par došanos bezalgas atvaļinājumā Šī varētu būt biežākā situācija, jo  vairākumā nebūs tādu uzņēmumu, kuri pilnīgi neko šobrīd nevar darīt un tādēļ  jāveras ciet.

iespēja darbiniekiem kas ir tendences līnijas definīcija

Tādēļ lielākais uzsvars patlaban būtu jāliek uz  savstarpējām pārrunām, kā atrast risinājumu šajā krīzes situācijā. Nav tiesiski bez darbinieka piekrišanas sūtīt darbinieku bezalgas atvaļinājumā. Darba likums paredz, ka iespēja darbiniekiem atvaļinājums ir tikai darbinieka prerogatīva jeb vienkāršiem vārdiem — darbinieks ir tas, kurš izvēlas, kurā brīdī un kādos gadījumos iet bezalgas iespēja darbiniekiem. Tas nozīmē, ka darbinieku piespiest doties šādā atvaļinājumā, nedrīkst.

Ja darbinieks jūt līdzi darba devējam un iespēja darbiniekiem gatavs šīs attiecības saglabājot iet uz šādu risku, tad darbiniekam ir jāapzinās, ka, uzrakstot iesniegumu par bezalgas atvaļinājumu, darba devējam nebūs pienākums viņam šo atvaļinājumu apmaksāt.

iespēja darbiniekiem apsveicams bonuss binārā opcijās

Darbiniekiem ieteiktu šo izmantot kā pēdējo līdzekli, lai saglabātu darba attiecības un izsvērt, vai tiešām šādā situācijā darbiniekam pašam nav izdevīgāka, ka viņš tiek atbrīvots no darba, lai varētu stāties bezdarbniekos un tādējādi šo posmu kaut nedaudz pārdzīvot.

Alternatīvs risinājums — darbiniekiem ir, piemēram, daudz uzkrāto atvaļinājumu vairāku gadu garumā, kas nav bijuši izmantoti.

Ieguvumi darbiniekam

Darba devējs var darbiniekiem pateikt, ka tieši šis ir brīdis, kad vajadzētu izmantot uzkrātos atvaļinājumus, jo pretējā gadījumā darba devējam pie attiecību izbeigšanas šie uzkrātie atvaļinājuma būs jākompensē par visu periodu. Trešais variants ir saudzīgāks, lai saglabātu gan darba attiecības, gan turpinātu funkcionēt uzņēmums — vienoties par dažādiem risinājumiem nodarbinātības izmaiņām.

Proti, Darba likums paredz, ka var iespēja darbiniekiem par darba līguma grozījumiem. Kā, piemēram, viens variants varētu būt samazināt darba slodzi.

NMPD piedāvātā iespēja veikt skrīningu SAC klientiem un darbiniekiem

Ja nevar pilnu slodzi nodrošināt, tad darba devējs apņemas garantēt vismaz kaut kādu stundu apjomu vienā nedēļā vai mēnesī.

Šeit gan ieteiktu neuzkāpt uz grābekļiem, uz ko ļoti daudzi darbinieki iekrita iepriekšējā krīzes periodā, jo daži darba devēji izmantoja šo situāciju negodprātīgi un darbiniekiem līgumos tika iestrādāti punkti, ka viņiem tiek noteikts nepilns darba laiks ar maz stundām, piemēram, divas darba stundas mēnesī.

Ja darbinieks tiešām ir gatavs vienoties par izmaiņām darba līgumā, tad šīm izmaiņām ir iespēja darbiniekiem noteikts pārejas periods vai arī tam jābūt terminētām.

Piemēram, kamēr ir spēkā  valdības rīkojums par ārkārtējo iespēja darbiniekiem, vai kamēr darbs saistīts ar Covid uzliesmojumi, kas norādīts Veselības ministrijas mājaslapā. Izmaiņas darba līgumā vajadzētu piesaistīt kādam noteiktam termiņam. Iespēja darbiniekiem vērā, ja nebūs noteikts termiņš, tad, beidzoties šai krīzes situācijai,  darba līgums būs spēkā ar jauniem grozījumiem.

Tavai Karjerai - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

Lai nav tā, ka darbinieks pēc tam nožēlo, ka parakstījis tādu līgumu, ka viņam nekas nepienākas. Tāpēc ir svarīgi sekot līdzi tam, kas tiek parakstīts. Iespēja darbiniekiem rūpīgas grozījumu izlasīšanas un arodbiedrības konsultācijas ieteiktu neparakstīt.

Par darba organizācijas veidu Ir pietiekami daudz uzņēmumu, kuru darbinieki ikdienā strādā birojā un kuri var nodrošināt arī attālināto darba izpildi. Tas nenozīmē, ka uzņēmuma darbība tiek iespēja darbiniekiem Tiek mainīta tikai forma, kādā veidā mēs strādājam. No šā gada 1. Mainās tikai veids, kā cilvēks strādā, tāpēc algu par šo darbu nedrīkst samazināt. Šajā dokumentā jāatrunā gan darba laiks, gan darba aizsardzības pasākumi. Tāpat jāveic darba vides risku novērtēšana, kā to paredz  Ministru kabineta Lai to veiktu, iespējams izmantot vēl spēkā nestājušos grozījumu Darba aizsardzības likumā regulējumu.

iespēja darbiniekiem ieņēmumi internetā 2020 mēnesī

Tāpat nepieciešams vienoties, kā tiek ievēroti konfidencialitātes pasākumi, piemēram, ja nav piekļuves darba e-pastam un tiek izmantots darbinieka privātais e-pasts; ja saziņai tiek izmantotas dažādas interneta platformas u. Jāvienojas arī par to, kā notiks darbam nepieciešamo izdevumu kompensācija, piemēram, bezlimita interneta pieslēguma iegāde, telefonsarunas u.

iespēja darbiniekiem ieguldot Bitcoin projektos 2020

Kļūda rakstā? BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.