Saistītie raksti

Reāls un ātrs ienākums internetā. 🥇 Populārākie ātrie kredīti | baltumantojums.lv

Par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

reāls un ātrs ienākums internetā

Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību. Ja noslēgtais līgums ar Igaunijas uzņēmumu paredz darbību veikšanu, kas ir attiecināmas uz saimniecisko darbību, no saimnieciskās darbības ienākuma saimnieciskās darbības veicējs maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI.

Infobizness

Iedzīvotāju ienākuma nodokli IIN maksā, deklarējot ienākumus nākamajā gadā no 1. IIN no saimnieciskās darbības ienākuma maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā.

reāls un ātrs ienākums internetā

Ar IIN apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu.

reāls un ātrs ienākums internetā

Nodokļu piemērošana atkarīga arī no līguma veida. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

reāls un ātrs ienākums internetā