Savickis: KHL nespiež spēlēt ar "Rīgas" spēlētājiem, bet iesaka arī tādu variantu - baltumantojums.lv

Zaudējumu variants. Viens no variantiem Brieža-Dortikosa cīņai ir aizvadīt to televīzijas studijā | baltumantojums.lv

Paplašina Valsts kontroles pilnvaras zaudējumu piedziņā Stājas spēkā VK: Līdz šim kriminālprocesuālā vai disciplinārā kārtībā atbildība par VK revīzijās konstatēto ir tikusi piemērota gausāk, nekā vajadzētu.

LV portāla infografika.

Populārākais šodien

Avots: Valsts kontroles likuma grozījumu anotācija Augstākajai revīzijas iestādei turpmāk būs tiesības piedzīt personas nelikumīgas rīcības dēļ radītos zaudējumus, zaudējumu variants atklāti auditā. To nosaka Valsts kontroles VK likuma grozījumi, kuri stājas spēkā 1. Revidējamās iestādes vadītājam pēc revīzijā konstatētas nelikumīgas rīcības arī līdz šim bija pienākums zaudējumu variants atbildību.

Likuma partnerība ar iespējām veicinās lielāku atbildību valsts un pašvaldību institūciju darbībā, palielinot uzticību valsts pārvaldes darbam, kā arī nodrošinot tiesiskuma principa ievērošanu. Valsts kontroles likuma grozījumu turpmāk tekstā — grozījumi izskatīšana Saeimā ilga četrus gadus.

Valsts kontrole VK Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai priekšlikumus grozījumiem nosūtīja Kā norāda VK, grozījumus sāka skatīt Saeima un pieņēma zaudējumu variants divos lasījumos.

  • Viens no variantiem Brieža-Dortikosa cīņai ir aizvadīt to televīzijas studijā | baltumantojums.lv
  • Problēmas formulējums un detalizēts izklāsts Izpildot Ministru prezidenta
  • Savickis: KHL nespiež spēlēt ar "Rīgas" spēlētājiem, bet iesaka arī tādu variantu - baltumantojums.lv

Savukārt Saeima turpināja skatīt grozījumus un Tā paredz, ka Valsts kontroles padomei ir tiesības piedzīt personas nelikumīgas rīcības zaudējumu variants radītos zaudējumus, kas atklāti VK revīzijā. Vienlaikus Valsts kontroles ieskatā prakse liecina par pretējo, respektīvi, šis normatīvajos aktos noteiktais pienākums netiek pildīts pienācīgi.

Tas nozīmē, ka revidējamās iestādes vadītājam pēc revīzijā konstatētas nelikumīgas rīcības arī līdz šim bija pienākums izvērtēt atbildību, lemt par atbildīgās personas sodīšanu un publiskai personai nodarīto zaudējumu piedziņu.

  • Savickis: KHL nespiež spēlēt ar “Rīgas” spēlētājiem, bet iesaka arī tādu variantu | SKATIES
  • Не совсем, - ответила Николь в микрофон на ее шлеме.
  • VARIANTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, , Gada pārskati

Savukārt saskaņā ar grozījumiem VK padome turpmāk lems par zaudējumu piedziņu tikai tad, ja attiecīgos pasākumus neveiks revidējamā vienība pati vai tās augstākā institūcija. Vienlaikus VK vērš uzmanību, ka zaudējumus varēs piedzīt tikai gadījumos, kad tie radīti nelikumīgas rīcības dēļ.

Arī grozījumu anotācijā skaidrots, ka izmaiņas paredz zaudējumu piedziņu tikai nelikumīgas rīcības gadījumā, nevis lietderības jautājumos, kad lēmuma pieņemšanas brīdī vairāki rīcības varianti bijuši adekvāti vai konstatēts tikai risks vai sistēmiski politikas trūkumi.

zaudējumu variants

Ko paredz izmaiņas Grozījumu Vienlaikus grozījumos noteikts, ka minēto lēmumu pieņem attiecībā uz tādu revidējamo vienību, kas ir publiska persona, tās institūcija vai publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība. VK padome turpmāk noteiktā kārtībā vērtēs iesniegto priekšlikumu zaudējumu variants pieņems lēmumu par nelikumīgas rīcības dēļ nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas uzsākšanu, kuru nosūtīs revidējamai vienībai un tās augstākajai iestādei kapitāla daļu turētājam.

Grozījumos noteikts, ka šis lēmums ir starplēmums un nav pārsūdzams. Savukārt augstākajai iestādei 3 nedēļu laikā pēc Valsts kontroles padomes lēmuma saņemšanas jāinformē revidējamā vienība un VK par to, vai zaudējumu variants veiks revidējamās vienības amatpersonu un darbinieku atbildības izvērtējumu. zaudējumu variants

Laika ziņas

Kā paredz grozījumi, ja augstākā iestāde informēs revidējamo vienību un Zaudējumu variants kontroli par attiecīgā izvērtējuma neveikšanu, tas būs jādara pašai revidējamai vienībai, informāciju par iegūtajiem rezultātiem sniedzot VK un augstākajai iestādei.

Izvērtējums revidējamai vienībai vai augstākajai zaudējumu variants jāveic 6 mēnešu laikā, kā arī jāpiemēro pašiem nepieciešamās disciplinārās sankcijas un jāvērtē iespējas atlīdzināt zaudējumus vienošanās ceļā. Proti, revidējamai vienībai vai augstākajai iestādei jāveic amatpersonu un darbinieku atbildības izvērtējums un jāiesniedz tas VK, tajā iekļaujot: informāciju par zaudējumu apmēru un citiem ar lietu saistītajiem zaudējumu variants informāciju par personām neatkarīgi no tā, vai šīs personas bija norādītas grozījumu Kāpēc vajadzēja paplašināt Valsts kontroles pilnvaras Valsts kontrole skaidro, ka izstrādātie priekšlikumi grozījumiem tika veikti šādu iemeslu dēļ: lai veicinātu likumīgu rīcību ar publiskā sektora finanšu līdzekļiem un mantu; lai publiskajā sektorā nodarbinātās personas atlīdzinātu valstij to nelikumīgas rīcības dēļ radītos zaudējumus.

zaudējumu variants

Tā kā revidējamās vienības un to augstākās iestādes līdz šim tikai dažos gadījumos ir piedzinušas zaudējumus, VK rosināja likumdevēju piešķirt VK padomei tiesības piedzīt zaudējumus, kas radīti personu nelikumīgas rīcības dēļ. Augstākā revīzijas iestāde valstī no grozījumiem sagaida galvenokārt preventīvu darbību.

Janičenoks: 'VEF Rīga bija labākais variants'

Proti, izvirzītais mērķis būs sasniegts tikai tad, ja turpmākajos gados VK paplašinātās tiesības jeb likumā piedāvātais mehānisms būs jāpiemēro pēc iespējas retāk. Vienlaikus grozījumi sniegs iespēju par labu valsts budžetam piedzīt zaudējumus, kuri konstatēti Valsts kontroles revīzijās, kā arī veicinās zaudējumu variants amatpersonu rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu. UZZIŅAI Pēc Valsts kontroles sniegtās informācijas, ņemot vērā aktualitātes valstī, kā arī to, ka grozījumi tika skatīti Saeimā četrus gadus, tie ir papildināti arī ar tādām tiesību normām, kas skar Valsts kontroles darba organizāciju, revīzijas departamentu sektoru vadītāju un revidentu sertifikācijas tiesisko regulējumu un fizisko personu datu apstrādi revīzijās.

zaudējumu variants

Sīkāk ar izmaiņām var iepazīties šeit. Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.