Latvijas Republikas Finanšu Ministrija

Papildu ienākumi 2020. gadā. Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi - Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Grupas pārskata perioda peļņa sasniedza 2, milj.

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

EUR un to negatīvi ietekmēja valūtas kursu svārstības. Sekmīga Grupas operacionālā darbība palīdzēja uzkrāt 20, milj.

  • Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi - Latvijas Republikas Finanšu ministrija
  • Atvieglojums par apgādībā esošu personu Nodokļa papildu atvieglojums personām ar I un II grupas invaliditāti: Nodokļa papildu atvieglojums personām ar III grupas invaliditāti Nodokļa papildu atvieglojums politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Neapliekamais minimums No
  • Kā norēķināties ar žetoniem

EUR naudas līdzekļu, kas nodrošinās stabilu darbību un attīstību. Šobrīd uzņēmējdarbības noturībai ir izšķiroša nozīme —, kā pasargāt darbiniekus un uzņēmumu kopumā, efektīvi pārvarot šīs krīzes izaicinājumus un turpinot uzņēmuma sekmīgu darbību.

Seko aktualitātēm

EUR salīdzinājumā ar pirmo ceturksni pirms gada. Savukārt bruto peļņa bija 18, milj.

  • Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija | Valsts ieņēmumu dienests
  • Izvēlieties periodu: VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 1.
  • Kur skatīties iespējas

EUR, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Finanšu rādītāji par pēdējiem 12 mēnešiem EUR, neto peļņa bija 17, milj.

Grupas pārdošana galvenajos tirgos EUR salīdzinājumā ar to pašu ceturksni Gatavo zāļu formu segmenta īpatsvars Grupas kopējā apgrozījumā Iemesls tam ir papildu 6 milj. EUR pārdošanas apjomi, kas papildu ienākumi 2020. gadā izpildīti Aptieku segmenta ienākumi Kompresijas izstrādājumu segmenta apgrozījums Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā Vairumtirdzniecības segmenta ieņēmumi no klientiem ārpus Grupas Ķīmiskās produkcijas segmenta ienākumi Pārējie segmenta ieņēmumi EUR mazāk par tādu pašu ceturksni Grupas neto peļņa EUR mazāk par tīro peļņu Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja pārdošanas izmaksu samazinājums par 2, milj.

Articles connexes

EUR, jo tika pārskatīts mārketinga modelis galvenajos noieta tirgos un pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu neto pieaugums par 0,69 milj. Svārstības valūtas maiņas kursā bija nozīmīgākais negatīvais faktors.

EUR apmērā. Bruto peļņa EUR apjomā zemāka apgrozījuma un atšķirību pārdotās produkcijas struktūrā dēļ salīdzinājumā ar gadu iepriekš.

Selected media actions

Vienlaikus administratīvie izdevumi pieauga par 0, milj. EUR galvenokārt enerģijas resursu un citu administratīvo izmaksu pieauguma dēļ.

Pieslēgties EDS   Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tie nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.

Lielākā daļa no Grupas segmentiem papildu ienākumi 2020. gadā Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas un ķīmijas segments, kas nopelnīja 4, milj.

papildu ienākumi 2020. gadā pelnīt naudu internetā super a

EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 0, milj. EUR, mazumtirdzniecībā aptiekās tika nopelnīti 0, milj. EUR, un citos segmentos peļņa pirms nodokļiem sasniedza attiecīgi 0, milj.

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Grupas finanšu stāvoklis Sekmīga Grupas operacionālā darbība palīdzēja uzkrāt 20, milj. EUR naudas līdzekļu uz Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, lai saglabātu stabilu darbību.

papildu ienākumi 2020. gadā kā rakstīt iespējas

Uzkrātie naudas līdzekļi sniedz iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī investīcijas pētniecībā saistībā ar klīniskajiem pētījumiem. Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats.

papildu ienākumi 2020. gadā kurš kaut kā nopelnīja daudz naudas