Starptautiskā tirdzniecība by Biznesa Vadības Koledža - Issuu

Tirdzniecības teorija un jēdzieni, EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Tai valstij, kura patērē mazāk tirdzniecības teorija un jēdzieni, ir absolūtās priekšrocības.

6 galvenās starptautiskās tirdzniecības teorijas

Biznesa vadības koledža Tā kā vienīgais ražošanas faktors ir darbs, tad absolūtā priekšrocība nozīmē to, ka tiek salīdzināts darba daudzums, kas nepieciešams vienādu preču ražošanai. Piemēram: Divas valstis — Anglija un Portugāle — tirgojas savā starpā ar divām precēm — vīnu un audumiem.

Produkta dzīves cikla teorija 2.

Portugālē vīns tiek ražots ar zemākām izmaksām nekā Anglijā, savukārt izmaksas audumu ražošanā Anglijā ir mazākas nekā Portugālē. Tas nozīmē, ka vīna ražošanā absolūtās priekšrocības ir Portugālei, taču auduma ražošanā absolūtās priekšrocības ir Anglijai.

Mūsdienu globalizācijas apstākļos veidojas arvien ciešāki ekonomiskie sakari starp dažādām ekonomiskām valstīm.

Līdz ar to Anglijai ir izdevīgi eksportēt audumus un importēt vīnu, bet Portugālei — eksportēt vīnu un importēt audumus. Savstarpējā tirdzniecība notika tikai ar divām precēm — tomātiem un lašiem. Itālijā bija saulains klimats, kas atbilda tomātu audzēšanai, tāpēc papildu rūpes to kopšanā nebija nepieciešamas.

Starptautiskās tirdzniecības jēdziens un tās raksturojums Latvijā

Lai izaudzētu tomātus Dānijā, bija jābūvē siltumnīcas, papildus jāpieņem strādnieki, jānodrošina siltumnīcu apkure. Savukārt, lai iegūtu lašus, Itālijas zvejniekiem, salīdzinot ar Dānijas zvejniekiem, bija nepieciešams ilgāks laiks, lai aizceļotu uz vēsajām jūrām, kur laši mīt. Pamatojoties uz iepriekš aprakstīto situāciju, mēģiniet noteikt, kurai valstij ir absolūtās priekšrocības!

Tomātu ražošanā absolūtās priekšrocības ir Lašu ražošanā absolūtās priekšrocības ir Smita pieņēmumus, angļu strādāt attālināti kā papildu ienākumus Deivids Rikardo David Ricardo savu analīzi balstīja uz salīdzinošās cenas jēdzienu.

EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Deivids Rikardo dzimis Viņš bija trešais no 17 bērniem. Īsi pirms viņa piedzimšanas ģimene no Holandes pārcēlās uz Angliju.

tirdzniecības teorija un jēdzieni kā viņi tiešsaistē nopelna miljonu

Viņa tēvs nodarbojās ar vērtspapīru darījumiem, tāpēc jau 14 gadu vecumā bez akadēmiskās izglītības viņš sāka strādāt kopā ar savu tēvu. Līdz ar to pēc ebreju tradīcijas ģimene viņu izraidīja. Apstākļu spiests viņš nodibināja pats savu vērtspapīru darījumu uzņēmumu un apbrīnojami īsā laikā nopelnīja tirdzniecības teorija un jēdzieni bagātību.

Rikardo varēja atļauties iet pensijā. Viņš iegādājās lauku īpašumu Anglijas laukos, kur ap sevi pulcēja grupu intelektuāļu. Rikardo mira Viņa centienu rezultātus varēja redzēt tirdzniecības teorija un jēdzieni Tam sekoja ekonomiskās izaugsmes periods, kas padarīja Angliju par bagātāko industriālo lielvalsti. Rikardo turpināja Ā. Smita analīzi. To darīsim arī mēs, modificējot iepriekš minēto piemēru par Angliju un Portugāli.

Piemēram: Anglija un Portugāle ražo divas preces — audumus un vīnu. Ražošanai tiek izmantots darbaspēks, ko var mērīt darba dienās.

Preču ražošanai izmantotais darba patēriņš: Valsts Prece 1 muca vīna 1 baķis auduma Portugāle 1 darba diena 2 darba dienas Anglija 3 darba dienas 4 darba dienas Redzams, ka Portugālei ir absolūtās priekšrocības gan vīna, gan audumu ražošanā.

Ja mēs balstītos tikai uz iepriekš aprakstīto absolūto priekšrocību pieeju, normāla starptautiskā tirdzniecība nemaz nenotiktu, jo Portugāle tikai eksportētu, bet Anglija tikai importētu. Mazāka salīdzinošā cena vīnam ir Portugālē. Tātad Portugālei ir jāspecializējas vīna ražošanā, bet Anglijai - auduma ražošanā. Īsumā salīdzinošo priekšrocību teoriju var formulēt šādi: ja valstis ir specializējušās to preču ražošanā, kuras tās var saražot ar salīdzinoši zemākām izmaksām nekā citās valstīs, tad tirdzniecība būs savstarpēji izdevīga neatkarīgi no tā, vai ražošana vienā no valstīm ir absolūti efektīvāka nekā otrā.

tirdzniecības teorija un jēdzieni opciju tirdzniecība bez reģistrācijas

Pastāv arī modernais salīdzinošo priekšrocību teorijas skaidrojums. Piemēram: Izmantojot iepriekš minēto piemēru, var izrēķināt, ka 1 mucas vīna ražošanai Portugāle patērē trīs reizes mazāk laika nekā Anglijabet 1 auduma baķa ražošanai Portugāle patērē divas reizes mazāk laika nekā Anglija Rezultātā Portugālei salīdzinošās priekšrocības ir vīna ražošanā, jo tā ir izdevīgāka par auduma ražošanu.

Savukārt Anglijai salīdzinošās priekšrocības ir audumu ražošanā, jo tā ir mazāk neizdevīga par vīna ražošanu. Šie secinājumi ir patiesi pat tad, ja atsakās no pieņēmuma, ka tirdzniecībā piedalās tikai divas valstis, kas tirgojas ar divām precēm, tādējādi pierādot populāro D.

Rikardo modeli arī starptautiskajā tirdzniecībā. Aprakstiet galvenās atšķirības, ko pamanījāt starp absolūto priekšrocību teoriju un salīdzinošo priekšrocību teoriju! Jo mazāk šķēršļu starptautiskajā tirdzniecībā, jo lielāks ieguvums valstīm.

Salīdzinošo priekšrocību teorija pierādīja, ka vienas valsts bagātības pieaugums nenozīmē citu valstu bagātības samazināšanos. Jo mazāk barjeru starptautiskajā tirdzniecībā, jo lielāks visu valstu ieguvums.

Kādu preču ražošanā Latvijai šobrīd varētu būt salīdzinošās priekšrocības? Tomēr arī šī teorija nedod atbildi uz dažiem būtiskiem jautājumiem.

tirdzniecības teorija un jēdzieni kā nopelnīt naudu, kur ieguldīt

Piemēram, kāpēc atšķiras darba daudzums, kas jāpatērē preces ražošanai dažādās valstīs. Atbildi uz šo jautājumu sniedz ražošanas faktoru attiecību teorija jeb Hekšera — Olina teorija.

Ražošanas faktoru attiecību teorija pamatojas uz pieņēmumu, ka salīdzinošo cenu atšķirības ir izskaidrojamas ar to, ka valstis nav vienādi nodrošinātas ar resursiem. Eli Hekšers — Zviedru ekonomists un vēsturnieks.

Hekšers dzimis Neilgi pēc tam tajā pašā univeritātē viņš kļuva par profesoru, kā arī nodibināja Stokholmas Ekonomikas augstskolu Stockholm School of Economics. Hekšers vairāk ir pazīstams kā vēsturnieks, nevis kā teorētiķis.

Savus lielākos pētnieciskos darbus viņš veltīja Zviedrijas ekonomikas vēsturei, arī doktora darbu viņš rakstīja par vēsturisku tēmu.