Bankas pienākums ir izprast klientu naudas izcelsmi

Ienākumi ar ātru naudas izņemšanu, Skaidras naudas izmaksa – arī 160 tirdzniecības vietās

opcijas cena procentos no

Banka neaprēķina un Klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem. Spēkā no Vērtspapīru konts Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru cenu nosaka pēc Bankas ārvalstu vērtspapīru turētāju mēneša beigu cenām, tirgus cenas vai nominālās vērtības.

bināro opciju stāvoklis

Obligāciju cenu nosaka pēc nominālās vērtības. Komisijas maksu noraksta no vērtspapīru kontam piesaistītā Klienta naudas konta nākamā mēneša Ja Klientam turēšanā ir tikai likvidācijā vai bankrota procesā esošu Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas uzņēmumu vērtspapīri, saskaņā ar Nasdaq CSD SE informāciju, tad komisijas maksu nepiemēro.

Skaidras naudas izmaksa – arī 160 tirdzniecības vietās

Biržā tirgoto fondu ETF turēšanas komisijas maksa atbilst to tirdzniecības valsts komisijai. Īpašnieka konta apkalpošanas komisijas maksu piemēro papildus komisijas maksai par vērtspapīru turēšanu.

nav depozīta bināro iespēju 100 nav depozīta bonusa

Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru portfeļa vērtības kalendārā mēneša pēdējā datumā. Vērtspapīru konts Plašāka informācija par vērtspapīru kontiem un darījumiem, kā arī par maksājamajām vai samaksātajām komisijas maksām ir pieejama, vēršoties Bankā.

opcijas forts atsauksmes

Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādīsniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus Klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no Ienākumi ar ātru naudas izņemšanu Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu.