Populārākais šodien

Iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam

iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam

Iespējams, ka lielākais ilgtermiņa izaicinājums Afganistānai ir nelegālā narkotiku ražošana un kriminālo grupējumu, kas saistīti ar šo rūpalu, darbība. Pat prezidents Hamids Karzajs to atzina jau divas dienas pēc savas inaugurācijas Starpperiodā centieni apkarot narkotiku biedu ir bijuši pastiprināti un ir sasniegts pat zināms progress.

Pagaidām vēl statistika par pirmajiem trim gada mēnešiem lielas izmaiņas neuzrāda, bet tikai ataino situāciju pirms ārkārtas situācijas ieviešanas. Dažādu vielu ekspertīzes veiktas reizi, un rezultāti vairākās narkotiku grupās uzrādījuši nopietnu pieaugumu.

Tajā pat laikā, līdz ar uzdevuma apjoma izvēršanu, iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam kļuvuši acīmredzami arī politiskie ierobežojumi, kas darbojas šajā jomā. Tā kā NATO ar miera uzturēšanas pasākumiem, kurus veic NATO vadītie Starptautiskie drošības atbalsta spēki — ISAF, tiecas nest mieru un stabilitāti Afganistānai, aliansei savās operācijās ir jāiekļauj arī pretošanās narkotiku izraisītajiem apdraudējumiem.

Jebkurš drauds Afganistānas valdībai un mēģinājumiem veidot efektīvu, demokrātisku valsti apdraud arī NATO klātbūtni. Bez tam, Afganistānas opija raža ir arī tiešs drauds sabiedroto iedzīvotājiem to mājas valstīs.

iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam

Saskaņā ar aprēķiniem, 52 procentus Afganistānas iekšzemes kopprodukta vai 2. Pēc Taliban padzīšanas To var salīdzināt ar tonnām Jāatzīst, ka opija ražošana gadā nedaudz samazinājās, sasniedzat metriskās tonnas.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Bet tālāk būs jādarbojas patstāvīgi. Kas iegūts turpmākajam darbam?

To gan nevarētu uzskatīt par pozitīvu izmaiņu tendenci, jo samazinājumu pamatā izsauca esošā opija pārprodukcija pasaules tirgū un sliktā raža, ko izraisīja lielais sausums Afganistānā. Starptautisko organizāciju iesaistīšanās Ņemot vērā problēmas smagumu, nekavējoša rīcība ir ieguvusi kritisku nozīmi. Lai gan Afganistānas valsts iestādes ir kopumā atbildīgas par narkotiku apkarošanu, arī starptautiskai sabiedrībai šai ziņā ir jāuzņemas svarīga loma.

  1. Peļņa no indeksa binārajām opcijām
  2. Kā pārslēgties no demonstrācijas konta uz reālu kontu
  3. Reālas iespējas piemērs
  4. Но настаивала, что начала сопротивляться, _прежде чем_ он повалил ее на пол.
  5. magones - English translation – Linguee

Turklāt tā jau šobrīd atbalsta Afganistāna valdības centienus. Afganistānā tiek ražoti 87 procenti pasaules opija produktu un audzēti 63 procentu opija. Apvienotā Karaliste kā G-8 grupas vadītāja ir rādījusi labu piemēru arī narkotiku apkarošanas jomā. Arī ASV ir piedalījušās dažādos pasākumos.

Laidienu arhīvs

Abas šīs valstis kopā ir atbalstījušas Afganistānas valdību, piešķirot finansējumu alternatīvu dzīvesveidu veicināšanas programmām, kā arī Narkotiku apkarošanas īpašās vienības apmācībai. Apvienotā Karaliste un ASV ir arī palīdzējušas Afganistānas varas iestādēm izveidot organizāciju, kas kļuvusi par galveno narkotiku apkarošanas iestādi Afganistānā — Afganistānas Narkotiku apkarošanas policiju.

Bez tam, tās ir palīdzējušas nodibināt Narkotiku apkarošanas trasta fondu un kopā ar Itāliju un ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroju — Krimināltiesību īpašo vienību. Tomēr ir kritiski svarīgi, lai šādos pasākumos iesaistās vēl plašāks starptautisko dalībnieku klāsts un lai viņu rīcība ir savstarpēji saskaņota. Operāciju plānākas iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam vadlīniju dokuments saskaņā ar kuru ISAF spēkiem ir jārīkojas, izvēršot savu darbību Opciju spraudnis dienvidos, kas ir svarīga magoņu audzēšanas teritorija, konkrēti ir minēts NATO spēku uzdevums atbalstīt Afganistānas narkotiku apkarošanas centienus.

Tas ietver loģistisku atbalstu, apmaiņu ar izlūkošanas informāciju un datiem un apmācības sniegšanu Afganistānas nacionālajai armijai un policijai, īstenojot narkotiku apkarošanas pasākumus.

Lai gan ISAF šie uzdevumi ir jāpilda, tomēr NATO vadītajiem spēkiem vajadzētu izvairīties no pārāk ciešas sasaistes ar pretnarkotiku pasākumiem tā, ka tiek apdraudēta organizācijas spēja veikt tās galvenos uzdevumus.

Tomēr ir jāatzīst, ka veiksme ir atkarīga no Afganistānas valdības apņemšanās atrisināt šo problēmu un šīs cīņas vadīšana un paplašināšana ir atkarīga no Kabulas, jo Afganistānai aizvien jaunie pretnarkotiku pasākumi ir pamatā jāveic pašu spēkiem. Afganistānas iestādēm ir jāturpina veidot valsts un vietējo kapacitāti šajā jomā, lai parādītu, ka viņi spēj palielināt savas narkotiku apkarošanas spējas. Līdz šim brīdim Kabula ir demonstrējusi pat vairāk kādas binārās opcijas patiešām darbojas tikai labu gribu, risinot šo, viņuprāt, vitālo un komplekso prioritāti.

Janvāra Londonas konferencē, kas veltīta Afganistānai, valsts valdība parakstīja Afganistan Compact dokumentu, kas ir ambiciozs plāns virzīts iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam labākas nākotnes celtniecību Afganistānā ar starptautisko iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam šai valstij.

Plānā ir ieguldot interneta jaunuzņēmumos arī pilnīga narkotiku problēmas likvidācija. Šā iemesla dēļ, valsts ir apņēmusies noteikt pretnarkotiku kritērijus, ieskaitot tiesībaizsardzības kapacitātes stiprināšanu; sadarbību un rīcības koordināciju ar kaimiņvalstīm; pastāvīgu magoņu lauku platības samazināšanu; un narkotiku uzpircēju un korumpēto ierēdņu arestu un tiesāšanas skaita palielināšanu.

Šā gada sākumā Afganistānas valdība aktualizēja savu Nacionālo narkotiku kontroles stratēģiju tā, lai vērstu pasākumus uz sekojošām četrām prioritātēm: valsts institūciju stiprināšana; narkotiku tirdzniecības novēršana; zemnieku alternatīvā eksistences veidu stiprināšana un diversificēšana; un narkotiku pieprasījuma samazināšana, kā arī narkotiku iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam ārstēšana.

Pārtver kravu ar 320 kilogramiem narkotiku

Iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam tam, Centrālie magoņu iznīcināšanas spēki ir nosūtīti uz dažādiem valsts rajoniem, lai ar rokām likvidētu opija augus. Narkotiku apkarošanas īpašā grupa arī ir veikusi dažas veiksmīgas apkarošanas operācijas. Visu šo pasākumu efektivitāti un ilgtspēju, un to, vai tie spēlēs izšķirošu lomu narkotiku problēmas mazināšanā Afganistānā, vērtēsim tikai nākotnē. Pagaidām valsts amatpersonām ir jādomā par efektīvu ilgtermiņa pasākumu izstrādi, saglabājot uzņemto tempu un nodrošinot plašākas sabiedrības ilgstošu atbalstu narkotiku apkarošanas centieniem.

Alternatīvie iztikas līdzekļi Efektīvai pretnarkotiku politikai Afganistānā ir galvenokārt jākoncentrējas uz narkotiku tirgotāju un nevis zemnieku sodīšanu.

52008DC0567

Tāpēc jebkura narkotiku iznīcināšanas programma ir jāvirza un jāveic saistībā ar ilgspējīgām alternatīvas eksistences programmām. Pēdējām ir jādod stimuls trūcīgajiem zemniekiem — kas pārstāv apmēram desmit procentus no kopējā Afganistānas iedzīvotāju skaita — pievērsties legāliem iztikas gūšanas veidiem, nodrošinot, ka viņi vairs neķersies pie magoņu audzēšanas un mīkstinot opija ekonomikas ietekmes samazināšanas sekas.

Prezidents Karzajs ir skaidri paudis savu nopietno attieksmi pret alternatīvas iztikas projektiem, lūdzot tiem starptautisku palīdzību. Afganistānas valdība ir piedāvājusi palīdzību zemniekiem, kas ir gatavi atteikties no opija audzēšanas, ko tā nespēj sniegt.

Tajā pat laikā, tā tomēr turpina likvidēt magoņu laukus.

Eiropadome Stratēģijas pieņemšana vien jau deva skaidru signālu, ka politiskās bažas par narkotikām visā Eiropas Savienībā ir lielākas par dalībvalstu starpā pastāvošajām atšķirībām attiecībā uz pieeju. Tā apstiprināja, ka dalībvalstis atbalsta vienus un tos pašus pamatprincipus: ka jābūt līdzsvarotai pieejai attiecībā uz narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanu, ka tai jāpamatojas uz ticamiem datiem par problēmas būtību un apmēru, uz cilvēka pamattiesību un cilvēka cieņas ievērošanu, kā arī arvien vairāk uz saskaņotu un pārrobežu tiesībaizsardzību, kuras nolūks ir apkarot narkotiku nelegālos tirgotājus un organizēto noziedzību. Narkomānijas apkarošanas stratēģija arī nodrošina satvaru diviem secīgiem četru gadu rīcības plāniem. Pirmajā rīcības plānā

Tāda pieeja draud izsmelt pacietības rezervi un to zemnieku labo gribu, kas ir brīvprātīgi atteikušies no magoņu ražošanas un tomēr vēl nav saņēmuši citu iztikas līdzekļu piedāvājumu. Tas veido arī sliktu precedentu. Tomēr starptautiskai sabiedrībai vēl ir jārod pietiekams finansējums, kas spēj segt visu Afganistānas teritoriju.

Jāatzīst, ka alternatīvās iztikas nodrošināšanai vajadzīgās summas visiem zemniekiem, kas audzē magones Afganistānā, lai nodrošinātu, ka viņi neatgriežas pie šīs nelegālās nodarbes, ir tik lielas, ka tās droši vien nekad netiks atrastas.

Turklāt afgāņi labi apzinās, ka no magonēm var iegūt lielāku peļņu nekā audzējot jebkuru citu kultūru. Tāpēc ir iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam spēcīgi argumenti, lai pārliecinātu zemniekus par alternatīvas eksistences priekšrocībām, lai viņi ilgāku laiku atturas no nelegālu ražu audzēšanas. Tomēr zemnieki un narkotiku uzpircēji nevēlēsies atteikties no savas peļņas bez cīņas.

Tajā pat laikā Afganistānas valdības rīcībā esošie līdzekļi, lai pretotos citādi domājošo viedokļiem, ir ierobežoti; korupcija joprojām ir visaptveroša, neraugoties uz pretkorupcijas pasākumu milzumu, par ko tika panākta vienošanās Afganistan Compact dokumentā; un Centrālajiem magoņu likvidēšanas spēkiem un Afganistānas narkotiku apkarošanas policijai, kas joprojām ir skaitliski maza, ir grūtības rīkoties pret opozīciju.

iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam

Pagājušajā gadā Afganistānas valdība bija spiesta apturēt savu magoņu iznīcināšanas kampaņu Kandahāras provincē pēc saniknotu zemnieku demonstrācijas, kas pārauga sadursmēs ar policiju. Turklāt tieslietu reforma, kas ir svarīgs elements cīņā pret narkotikām, kas iztikas līdzekļi narkotiku tirgotājam iespēju tiesāt narkotiku tirgoņus, vēl nav īstenota.