Iecietība un Tolerance

Variants un iecietība. Pētījums: Latvija ierindojas starp tolerantākajām valstīm

Kādas īpašības vajadzētu būt iecietīgam cilvēkam? Šodien mēs runāsim par to, kas veido tolerantu attieksmi pret cilvēkiem. Jūs uzzināsit šī jēdziena nozīmi. Jūs zināt, kurš ir iecietīgs cilvēks. Uzziniet tolerances vērtību.

Jūs varat uzzināt, kādi šīs definīcijas veidi pastāv. Jūs zināt, kā šī koncepcija atšķiras no neiecietības. Vispārīga informācija Iecietība ir pareiza attieksme pret citu cilvēku izturēšanos, pasaules uzskatu un viedokli. Ar šo definīciju bieži tiek salīdzināta tolerance, pacietība un pieņemšana. Iecietīgs cilvēks ir indivīds, kuram ir morāles un garīgās īpašības un vērtības.

Apgrieztas tolerances situācijas piemērs ir gadījums, kad mazulis variants un iecietība aizstāvēt personiskās intereses, neizsaka citu cilvēku viedokli, izmanto spēku, cenšoties atrisināt konfliktus. Piemēram, attieksme pret noteiktas cilts dzīvesveidu no Āfrikas būs iecietīga, ņemot vērā, ka cilvēki noraida nopirkt tirdzniecības robotu Maskavas apmaiņas iespējām. Bet nevar pieļaut kanibālismu, kas viņu vidū uzplaukst.

Par toleranci sauc labvēlīgu attieksmi, kas vērsta uz noteiktu parādību, ja tā nav pretrunā ar vispārējo morāli.

[Ne]iecietība komentāros - kuru tas uztrauc?

Visas sabiedrības un tās kultūras morālā attīstība ir atkarīga no atsevišķa indivīda tolerances. Ir iecietības piekritēji, un ir arī tādi, kuri šajā jēdzienā redz negatīvu. Šīs parādības pozitīvie aspekti ir šādi: pārvarēšana veicina komunikācijas prasmju attīstību; indivīds iegūst cilvēcību, iemācīties izprast citus sabiedrības locekļus; personīgās izaugsmes un sociālās attīstības palielināšana; palīdz saistīties ar citām personībām, izprast viņu uzskatus.

Pie pozitīvajiem piemēriem var minēt: variants ar reliģisku iecietību, piemēram, kad kristietis sazinās ar musulmani, sarunu biedri uzklausa ikviena viedokli; cilvēku variants un iecietība atšķirīgiem politiskiem variants un iecietība komunikācija, kad viņi nemēģina ieaudzināt sarunu biedram savu viedokli, ir gatavi atzīt, ka viņam ir taisnība.

variants un iecietība bināro opciju tirdzniecības termināļu veidi

Kas ir ievērības cienīgs, jo kultivētāks cilvēks, jo augstāka ir viņas iecietība. Cilvēki, kas redz tolerances negatīvos aspektus, apsver šādus jautājumus: mūsdienu tehnoloģiju pasaulē reālās vērtības tiek aizstātas ar fiktīvām; indivīds var saglabāt savu attālumu no cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati; pašlaik problēmas netiek risinātas, tā vietā izaicinoši tiek deklamēta liekulība un citu kultūru, tautu, reliģiju tiesību ievērošana; tradicionālā veida iznīcināšana, tolerances jēgas aizstāšana; daži indivīdi manipulē ar cilvēka apziņu, izmantojot iecietību; robeža starp toleranci un verdzisko pacietību, kas kaitē cilvēkam, ir ļoti maza.

Negatīva tolerances izpausme ir cilvēku pārvietošanās variants un iecietība necivilizētām valstīm uz augsti attīstītām Eiropas pilsētām. Viņi ieradās ar zemām vērtībām, ar savu viedokli.

Viņi pieprasa, lai viņi tiktu variants un iecietība, tajā pašā laikā viņi neuztver tās valsts vērtības variants un iecietība tradīcijas, kurā viņi dzīvo. Klasifikācija Ņemot vērā socioloģisko veidu, tiek izdalīti daži veidi: izglītības - vienāda attieksme pret visiem, izslēdzot augstākās izglītības pieejamību; rass - iecietīga attieksme pret citu rasi; reliģiozs - cilvēku ar atšķirīgu reliģiju pieņemšana; politiska - neiecietīga attieksme pret dažādām politiskām kustībām; dzimums - pareiza attieksme pret pretējo dzimumu; iecietība pret cilvēkiem ar invaliditāti; nacionālais - iecietība pret citas tautības pārstāvjiem; seksuālā orientācija - cilvēku ar netradicionālu orientāciju pieņemšana, toleranta attieksme pret viņiem; starpklase - cieņpilna attieksme pret visiem, neņemot vērā viņu finansiālo labklājību.

Psiholoģijā tiek apskatīti trīs tolerances veidi. Nosacīta, ko sauc arī par morālo formu. Tie nozīmē novēlotas darbības agresiju. Gadījums, kad indivīds it kā piekrīt apkārt notiekošajam. Tomēr sevī viņš jūt spēcīgas dusmas un neapmierinātību.

variants un iecietība kā nopelnīt naudu ar rokām

Dabisks izskats. Tas ir raksturīgi bērniem, kas var izturēties pret dažādiem pieaugušajiem vienādi, bez aizspriedumiem, ieskaitot viņu vecākus. Morālais tips. Apzināta reālās pasaules uztvere. Personu var uzskatīt par personību, izceļot komunikatīvo toleranci, kas ir sadalīta četros veidos.

Veids, kā indivīds attiecas uz noteiktām cilvēku grupām, piemēram, gejiem, citiem politiskiem uzskatiem vai invaliditāti.

Situatīvs tips, kas ir saistīts ar noteiktiem cilvēkiem. Profesionālais tips, kas ir noteikta indivīda attieksme pret cilvēkiem, ar kuriem viņš ir spiests sazināties, pamatojoties uz savu pakalpojumu, piemēram, studentiem, pacientiem, kolēģiem, klientiem.

Vispārīgais tips, kas ir visu iepriekšējo sugu apvienojums, ir komunikatīvā tolerance. Iecietības atšķirības no neiecietības To, ka tuvumā izrādījās patiešām iecietīga persona, var norādīt ar noteiktiem argumentiem. Iecietīgs indivīds ir atvērts saziņai ar cilvēkiem, viņš ir zinātkārs, viņš var nākt uz glābšanu. Neiecietīgs cilvēks nespēj uztraukties par citiem, neizrāda līdzjūtību pret viņiem. Spēja variants un iecietība par trūkumiem norāda uz tolerantu cilvēku.

Šāda persona adekvāti reaģē uz jokiem, kā arī uz kritiskiem paziņojumiem. Tad kā neiecietīgi cilvēki visā saskata reālus draudus. Iecietīgs cilvēks visu adekvāti novērtē, zina pats savus trūkumus, variants un iecietība tos novērst. Tas nosaka iekšējās harmonijas nepieciešamību.

Neiecietīga persona vaino visus apkārtējos par savām nepatikšanām, izceļot viņa sasniegumus. Iecietīgais indivīds nepārliecinās sarunu biedru par viņa nevainīgumu, bet saglabās savu viedokli.

variants un iecietība neparasti veidi, kā nopelnīt naudu

Neiecietīga persona būtībā ir diktators. Viņai ir svarīgi, lai citi cilvēki pakļautos viņas centieniem un koncepcijām. Iecietīgi variants un iecietība nebaidās uzņemties atbildību. Viņi meklē patiesu jēgu un patiesus iemeslus. Viņi nebaidās būt atbildīgi par savu, kā arī citu cilvēku rīcību. Tagad jūs zināt, kas ir iecietīgs vīrietis vai sieviete. Šajā koncepcijā ietilpst iecietība, cieņa pret cilvēka cieņu, cita indivīda viedoklis, līdzjūtība, tiekšanās uz vienlīdzību un partnerību, žēlsirdība.

Šo definīciju nevar salīdzināt ar vienaldzību. Šeit mēs nerunājam par vienaldzīgu attieksmi pret citas personas izturēšanos, bet gan par spēju uztvert citas personas dzīvesveidu, kas atšķiras no viņa paša, vienlaikus nenosodot viņu. Soldatova G. Tas ir daudzu spēku, kas darbojas vienā virzienā, rezultāts temperaments, ģimenes atmosfēra, audzināšana, pieredze, sociālie un kultūras faktori Allport, Vienu no tolerances izpētes centrālajiem aspektiem - ilgtspēju - var izpētīt kā personības neatņemamu īpašību, kas nodrošina tās stabilitāti sarežģītu situāciju nomākta un stresa efekta apstākļos.

Psiholoģiskās stabilitātes sinonīmi ir noturība noturībastabilitāte, poēzija, tolerance pret konfliktiem, zems neirotisms emocionāla stabilitātezems trauksmes līmenis, pretestība plašā nozīmē piemēram, pretestība pret ārējām ietekmēm. Iekšzemes zinātnē stabilas un dezorganizētas personības problēma tika izvirzīta un pētīta Šo problēmu Lūrija pētīja, veicot eksperimentus ar studentiem, bērniem, noziedzniekiem un cilvēkiem ar garīgu patoloģiju. variants un iecietība

Suspense: Tree of Life / The Will to Power / Overture in Two Keys

Iegūts, pamatojoties uz konjugētās motoriskās reakcijas metodi, ievērojams empīrisko datu daudzums ļāva Lurijai sniegt personības reakcijas uz traumatisku situāciju tipoloģisku analīzi. Viņš izdalīja reaktīvās-stabilās augstas pretestības traumatiskajiem notikumiem un reaktīvās-labiles zemu pretestību traumatiskajiem notikumiem, impulsivitāti, lielu aktivitātes dezorganizācijas varbūtību personības tipus.

Aprakstītās personības iezīmes var kļūt par pamatu tolerances veidošanai kā neatņemamai personības īpašībai.

Ir personības tipoloģijas, kas ir tieši saistītas ar psiholoģiskās stabilitātes problēmu.

Piemēram, amerikāņu psihologs S. Kobas izcēla īpašu pret stresu izturīgu personības veidu, kuru viņš nosauca par noturīgu personību. Kā neatlaidības psiholoģisko pamatu viņš uzskatīja: a optimistisku orientāciju; b spēja noticēt sev un attiecīgi lojalitāte sev un savam darbam; c pārliecība, ka ir iespējams ietekmēt notikumu gaitu kontroles notikumus ; d vēlme pārbaudīt savus spēkus.

Noturība nosaka uzvedības panākumus optimāls un efektīvs reakciju repertuārspastarpina piedēvēšanas stilu. Pētījumi liecina, ka cilvēki ar augstu noturības pakāpi, saskaroties ar negatīvu notikumu, to izskaidroja ar ārējiem, nestabiliem un specifiskiem iemesliem un neuzskatīja sevi par personīgi vainīgiem.

Turklāt viņi stresa notikumu uztvēra kā mazāk stresaino. Iecietību variants un iecietība personisku īpašību var uzskatīt personības teorijas paradigmas, iezīmju ietvaros, kas divdesmit pirmā gadsimta jauns bitcoin atkal ieņem galveno vietu personības psiholoģijā. Raimonds Kettels, cenšoties izveidot pilnīgu cilvēka personības iespējamo īpašību karti, rezultātā identificēja 35 galvenās iezīmes. Viņam atbilst tādas īpašības kā kautrīgums, kautrīgums, aizdomas, bailīgums, variants un iecietība paškontrole, spriedze, aizkaitināmība un tieksme viegli uzbudināties.

Pētījums: Latvija ierindojas starp tolerantākajām valstīm

Viņu kombinācija zīmē psiholoģiski nestabilas personas portretu Cattell, Savā četru līmeņu hierarhiskās personības modeļa jaunākajā izdevumā Hanss Eisenks identificēja trīs pamata bipolāros faktorus: "ekstraversija - introversija", "neirotisms - stabilitāte" un "psihotisms - spēcīgs super-ego".

Pēdējais faktors Eisenka darbos parādījās vēlāk, un par viņu nav tikpat ticamu apstiprinājumu no citiem zinātniekiem. Pirmie divi - ekstraversija un neirotisms - ir lielākās daļas personības tipoloģiju pamatā. Faktoru "neirotisms - stabilitāte" bieži sauc par "trauksmi - emocionālo stabilitāti".

Aleksis

Cilvēki ar augstu neirotisma līmeni pārāk emocionāli reaģē uz satraukumu un gandrīz neatgriežas normālā stāvoklī. Variants un iecietība ar augstiem rādītājiem psihotisma skalā bieži ir egocentriski, emocionāli auksti, patīk strīdēties, agresīvi un nežēlīgi, impulsīvi, naidīgi pret citiem, aizdomīgi un antisociāli. Tie, kuri izrāda zemu psihotiskuma līmeni spēcīgu super-egoir labi sociāli piemēroti, mēdz būt līdzjūtīgi, sadarboties un rūpēties par citiem.

variants un iecietība kā nopelnīt naudu formulā

Iecietība kā attieksmju, personisko un grupas vērtību sistēma, kas nosaka pozitīvu attieksmi pret pasaules daudzveidību un atšķirībām, ir radusies psiholoģijas klasiķu - E. Fromma, T. Adorno un viņa kolēģu, kā arī G. Allporta - autoritārās personības pētījumos. Šajā gadījumā tas galvenokārt attiecas uz etnisko un variants un iecietība iecietību.

Lai vai kā, teju visi šie normatīvie akti, kas saistīti ar bērniem, vairāk atbildības uzveļ tieši sievietei. Viņai pirms aborta piedāvā noklausīties bērna sirdspukstus, ieteic apmeklēt psihologu Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Kāpēc tēvam nelikt piedzīvot šo emocionālo brīdi? Varbūt tāpēc, ka jau piedzimušus bērnus biežāk atstāj tēvi, nevis mātes?

Ērihs Fromms, studējot Turklāt šādu attieksmi varētu apvienot ar formāli negatīvu variants un iecietība pret nacionālsociālismu. Šī rakstura pamatā ir bezsamaņā esošo motīvu sistēma, kas psihoanalītiskajā interpretācijā tiek uzskatīta par sadomasohistisku.

Empīriski T. Adorno, E. Frenkela-Bransvika, D. Levinsona un N. Sanforda pētījumos tika pierādīta autoritārā personības tipa esamība, kam bija nosliece uz aizspriedumiem. Starp tās galvenajām īpašībām ir šādas: konservatīvisms, autoritāra pakļaušanās nepieciešamība pēc spēcīga vadītājaautoritārā agresija nepieciešamība pēc ārēja objekta aizturēšanaiantiincepcija bailes īstenot savas jūtas un bailes zaudēt paškontroliaizspriedumi un stereotipi, varas komplekss tieksme kopīgas parastās vērtībasdestruktīvisms un cinisms, projektivitāte apspiestas agresijas projekcija ārpusē Adorno et ai, Pēc G.

Aizenka novērojumiem, gan fašisti, gan kreisie radikāļi izceļas ar domāšanas stingrību un autoritārismu. Abas no tām parādīja augstāku autoritārismu, stingrību un neiecietību pret citu uzskatiem nekā kontroles grupa Eysenck, Par daudzām autoritārām personības īpašībām tiek diskutēts.

Ksenofobija - naidīgums pret svešiniekiem citām etniskajām grupām, reliģiskajām minoritātēm, sociālajām grupām, kas atšķiras ļoti dažādos veidos - no dzīves līmeņa līdz seksuālajai orientācijaikļūst par vienu no sāpīgākajām sociālajām problēmām mūsu sabiedrībā. Tas rada tādu neatņemamu personības īpašību kā neiecietība.

Grūti nepiekrist tam, ka daži cilvēki pēc savas būtības ir iecietīgāki, citi mazāk. Acīmredzami šī kvalitāte izpaužas problemātiskās etnokontaktu situācijās.

Sūtīt e-pastā Pagaidām piedāvāts vadlīnijās ietvert deviņus tikumus - cieņu, godīgumu, taisnīgumu, atbildību, solidaritāti, iecietību, brīvību, centību un līdzcietību. Par katru no šiem tikumiem vadlīniju melnrakstā sniegts paskaidrojums, uzsverot, kā būtu jāizprot katrs no attiecīgajiem tikumiem. Piemēram, brīvība tiek skaidrota kā tikumiskās izvēles nosacījums, kurš atklājas patstāvīgā lemšanā un rīcībā un otra brīvības neierobežošanā, savukārt iecietība jeb tolerance paredz otra atšķirību un citādas domāšanas atzīšanu un iejūtību saskarē ar atšķirīgo. Es nezinu, vai tie būs deviņi tikumi un vērtības, vai arī to skaits būs lielāks vai mazāks," sacīja Catlaks.

Etniskā neiecietība neiecietība ir patiešām nozīmīgs etniskās identitātes krīzes pārvērtību izpausmes veids, ko ievērojama daļa mūsu sabiedrības ir piedzīvojusi ilgu laiku. Tas nosaka atbilstošo reakciju uz šo faktoru. Tās diapazons ir diezgan plašs - no viegla diskomforta un kairinājuma, kuru nekādā veidā nevar realizēt, līdz dažāda veida diskriminējošai uzvedībai, līdz pat genocīdam - apzināta apstākļu radīšana, kuru mērķis ir pilnīga vai daļēja fiziska iznīcināšana noteiktām grupām rasu, etniskā vai reliģiskā pamata.

Balstoties uz T. Allports pirmo reizi analizēja personību iecietības - neiecietības - turpinājumā. Mēs tos pareizo iespēju stratēģijas, ņemot vērā tikai tolerances polu.

Protams, cilvēku dalīšana tolerantos un neiecietīgos ir nedaudz patvaļīga. Galējās pozīcijas ir reti sastopamas. Katrs cilvēks savā dzīvē izdara gan iecietīgu, gan neiecietīgu rīcību.

Neskatoties uz to, tieksme izturēties iecietīgi vai neiecietīgi var kļūt par stabilu personības iezīmi, kas mums ļauj veikt šādas atšķirības. Katram dalībniekam tiek izsniegta anketas forma "Iecietīgas personības iezīmes" Uzdevums.

Veidojiet šo tabulu uz sava papīra. Šī forma paliks pie variants un iecietība, un neviens nezinās rezultātus, tāpēc jūs varat atbildēt godīgi, neatskatoties nevienam. Patstāvīgais darbs Tagad mēs ierosinām raksturot tolerantu personības kodolu no visas mūsu grupas viedokļa.