Zināšanu avots

Reālā ienākuma vietnes internetā. Pirkumi internetā

VID: Jākoncentrējas uz reālo nodokļu parādu atgūšanu FOTO: Freepik Nepiedzenamos nodokļu parādus privātpersonām un komersantiem Valsts ieņēmumu dienests dzēš tikai pēc tam, kad administratīvā procesa ceļā ir veiktas visas likumā paredzētās piedziņas darbības, lai tomēr panāktu nodokļu parādu ieskaitīšanu valsts budžetā.

reālā ienākuma vietnes internetā interneta ieņēmumu pārskatu veidi

Taču jāņem vērā, ka pat nodokļu parādu dzēšana neatbrīvo personu vai komersantu no atbildības, kas var iestāties, ja pret nodokļu parādnieku ir uzsākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ja arī bezstrīdus piedziņas ceļā parāds nav atgūstams, VID piemēro kādu no pārkāpumu ierobežojošiem pasākumiem. Šogad aktuāla iespēja ir nodokļu atbalsta pasākums, tam no 1.

Skaitliski lielāko auditorijas pieaugumu visās platformās piedzīvojis sabiedrisko mediju ziņu portāls lsm. Tikmēr datoru tops atspoguļo šobrīd sabiedrībā aktuālo — TOP 20 pievienojušās tādas vietnes kā vid.

Pirms uzsākt nodokļu parādu piedziņu, VID aicina nodokļu parādniekus savlaicīgi risināt šo problēmu, izmantojot dažādās likumos noteiktās  iespējas  veikt labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Taču, ja nodokļu parādnieks nav ieinteresēts situācijas likumīgā atrisināšanā, VID veic bezstrīdus piedziņas darbības, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem norēķinu kontos, kustamu un nekustamu īpašumu, ja tāds ir.

  • Tirdzniecība no tendences līmeņiem
  • Privātais portfelis - Swedbank

Ja arī bezstrīdus piedziņas ceļā parāds nav atgūstams, VID piemēro kādu no pārkāpumu ierobežojošiem pasākumiempiemēram, iekļauj amatpersonu riska personu sarakstā, tādējādi būtiski apgrūtinot turpmāko saimniecisko darbību, aptur saimniecisko darbību, valdes loceklim vai fiziskai personai var tikt piemērota administratīvā atbildība u.

Jāņem vērā, ka nodokļu parādus administratīvā procesa ceļā ir iespējams piedzīt tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir manta, uz ko vērst piedziņu.

Vērtējot nodokļu parādu atgūšanas iespējas, pats svarīgākais aspekts ir — vai nodokļu parādniekam uz to brīdi ir un vai vispār jebkad ir bijuši kādi aktīvi, piemēram, manta, nekustamie īpašumi, pamatlīdzekļi, iekārtas, preces, nauda bankas kontos u. Ja tam šādu aktīvu nav, tad administratīvā procesa ietvaros arī nav, uz ko vērst piedziņu.

Kā var iepirkties, neizejot no mājas? Ceļvedis pirkumiem internetā

Bieži vien VID arī konstatē, ka nodokļu parādniekam vispār nav konta bankā, pats uzņēmums visbiežāk ir fiktīvs, un piedziņa administratīvā procesa ietvaros nav iespējama. Un tikai šādos gadījumos, kad visas administratīvajā procesā paredzētās iespējas ir izsmeltas un vienīgā likumīgā nodokļu parādu atgūšanas iespēja ir kriminālprocess, kā arī ir beidzies likumā noteiktais noilguma termiņš vai uzņēmums likvidēts, VID likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu par nepiedzenamo nodokļu parādu dzēšanu.

Lai internetveikalos varētu samaksāt ar karti, ieslēdz norēķinus internetā! Iespēja norēķināties internetā jāpieslēdz katrai kartei atsevišķi. Kā internetveikalos norēķināties ar karti Kartes numurs.

Nodokļus dzēš arī citviet pasaulē VID Sabiedrisko attiecību daļa informācijā medijiem vērš uzmanību, ka prakse noteiktos gadījumos dzēst nodokļu parādus pastāv arī citās attīstītajās pasaules valstīs, pie tam daudzviet tas tiek darīts īsākos termiņos un lielākos apmēros nekā Latvijā. Piemēram, Apvienotajā Karalistē VID piedziņas darba rezultātā Nodokļu parādu apjoms valstī strauji pieauga laika periodā no Savukārt Salīdzinot ar Fiziskajai un juridiskajai personai: nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem — ja lēmums par nokavēto reālā ienākuma vietnes internetā maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma Juridiskajām personām: individuālajam ģimenes uzņēmumam arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai — dibinātāja īpašnieka nāves reālā ienākuma vietnes internetā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī soda naudas un nokavējuma naudas; Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" Atbalsta pasākumā saņemts vairāk nekā pieteikumu LV portāls skaidrojumā "Jaunais atbalsts nodokļu parādniekiem un iepriekšējās amnestijas pieredze" jau rakstīja, ka Nodokļu maksātājiem nokavējuma reālā ienākuma vietnes internetā un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumskas stājās spēkā šā gada Uz šī gada Nodokļu atbalsta pasākumam līdz šim pieteikušās fiziskās un juridiskās personas.

reālā ienākuma vietnes internetā emitenta opcijas raksturlielums

Lēmums piemērot nodokļu atbalsta pasākumu ir pieņemts fiziskām personām par kopējo summu 1  ,12 eiro un juridiskajām personām par kopējo summu — 5  ,33 eiro. Kopējā summā iekļauts gan pamatparāds, gan nokavējuma un reālā ienākuma vietnes internetā nauda. Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, līdz Samaksājot nodokļu pamatparādu, tiek dzēstas nokavējuma un soda naudas.

reālā ienākuma vietnes internetā jaunākie veidi, kā nopelnīt naudu tiešsaistē

Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti, aizpildot īpaši tam paredzētu iesniegumu. Nodokļu atbalsta pasākums attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.

reālā ienākuma vietnes internetā rīta izlaušanās iespējas

Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā "Dokumenti — Sagatavot dokumentu "No veidlapas" — Citi — "Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai"fiziskās personas iesniegumu var iesniegt arī: izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vid vid. Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidrot nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to var metodes, kā nopelnīt bitcoin VID EDS.

Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotājas, informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru var iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē.

Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir maksājams reizi mēnesī.

Privātais portfelis

Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu to piemērot VID pieņems 21 dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Tiem, kas nav EDS lietotāji, lēmums tiks nosūtīts vēstulē uz deklarēto vai norādīto dzīves vietas adresi. VID 21 dienas laikā no dienas, kad atbalsta pamatparāds samaksāts pilnā apmērā, pieņem lēmumu par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, ja tāda ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

reālā ienākuma vietnes internetā tirdzniecības robotu apmācība

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

reālā ienākuma vietnes internetā tirgotāja noteikumi veiksmīgai tirdzniecībai