Tolerance un iespēju atšķirība

Tolerance kā jauno Eiropas pilsoņu sociālās integrācijas atslēga Pievienots: Kas attiecas uz statistikas datiem, tad līdzīgo statusu saņēma vēl 16 skolas no Turcijas, 8 skolas no Vācijas, 7 skolas no Spānijas, pa 4 skolām no Lielbritānijas, Bulgārijas, Itālijas, Rumānijas, 3 skolas no Lietuvas, 2 skolas no Holandes un pa vienas skolai no Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Horvātijas, Polijas, Dānijas un Zviedrijas.

skaļruņu iespējas

Mūsu skolas partneri ir piecas skolas no Eiropas Savienības. Projekta temats nav nejaušība.

Tolerance kā jauno Eiropas pilsoņu sociālās integrācijas atslēga

Tolerance un iespēju atšķirība aizvien vairāk tolerance un iespēju atšķirība aktuāla tolerantas attieksmes pret cilvēkiem, kuri ir atšķirīgi no vairākuma, problēma. Eiropa paliek atvērtāka, arvien vairāk un vairāk mēs tiekamies ar citu tautību un reliģiju cilvēkiem.

Cilvēku ar ierobežotām iespējām integrācijas problēma jau vairākus gadus atpakaļ kļuva aktuāla Latvijā. Tieši tolerance dod iespēju izveidot humāno sabiedrību.

  • Eni variants bināro opciju apskats
  • И под каждым из этих пузырей скрывается совершенно особое замкнутое - Да.
  • Reklāmas par papildu ieņēmumiem internetā
  • Tolerance kā jauno Eiropas pilsoņu sociālās integrācijas atslēga - baltumantojums.lv

Galvenie pasākumi un aktivitātes: Tolerances spēļu organizēšana skolās, stundu sagatavošana par Toleranci, skolēnu zinātniski - pētniecisko darbu izstrāde par Toleranci, bukletu izveide, mozaīku izveide, valsts institūciju apmeklējums, dalība konferencē par Toleranci, informācijas apmaiņa starp projekta dalībniekiem.

Viens no aktivitātes veidiem ir projekta darba grupu dalībnieku skolotāji un skolēni braucieni uz partnerskolām.

Она сильнее любого из. Она оплачет Кэти, когда будет готова к. - Мама ни разу не ходила в видеозал после сердечного приступа.

Katrai skolai ir ieplānoti seši braucieni. Braucienos piedalīsies 24 cilvēki no Olaines 2.

Septembra sākumā visi skolas darbinieki un skolēni gan no mūsu skolas, gan no partnerskolām bija informēti par projekta uzsākšanu, projekta mērķiem un pamatpasākumiem. Olaines 2.

verum video iespēja

Osipova, I. Siņicina, V. Petļak, J. Alute, I. Trofimova, M. Ļiskina un J. Darba grupa ir atbildīga par ieplānoto pasākumu realizāciju mūsu skolā. Darba grupā ir arī desmit skolēni no Pavlova, A. Vinogradovs, L. Alute, J. Voronova, M. Čižovs, A. Cvetkova, A. Kozlova, A. Skorinko, O. Peretjagins un A. Skolēnu atlasei organizējām skolēnu eseju konkursu par toleranci.

Comenius projekts veicina savstarpējo iecietību

Vidusskolēnu darbi bija tik interesanti, ka bija grūti izvēlēties labākos, bet ar skolotāju balsojumu tomēr izdevās to izdarīt. Tagad šie skolēni ir atbildīgi par projekta aktivitātēm un katram būs iespēja pavadīt nedēļu vienā no partnerskolām.

robots bināro opciju q optonam

Turklāt, Viesiem tika piedāvāta īsa ekskursija pa skolu, viņi personīgi varēja tikties viens ar otru un skolēniem, kuri ir darba grupas sastāvā.

Olaines novada pašvaldība izrādīja lielu interesi un pievērsa īpašu uzmanību projektam un viesu vizītei. Tika organizētas svinīgas pusdienas viesiem un projekta dalībniekiem, kurās piedalījās Olaines novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs un viņa vietniece izglītības un kultūras jautājumos Inta Purviņa.

  • Dubultā tirdzniecība
  • Близнецы захихикали.
  • Kādu mehānismu var nopelnīt

Purviņa piedalījās arī viesu prezentācijās par savām valstīm un skolām. Oficiālās tikšanas laikā viesi demonstrēja sagatavotas prezentācijas par skolām, kurās viņi strādā.

After watching this, your brain will not be the same - Lara Boyd - TEDxVancouver

Tika apspriests braucienu grafiks, ir noteikts mobilitāšu dalībnieku skaits, ir apspriesti galvenie pasākumi, kā arī ir izstrādāts un akceptēts projekta sauklis un logo. Organizējām ekskursijas viesiem - pa Vecrīgu un braucienu uz Rundāles pili.

Skolēni no darba grupas bija gidu vietā Rundālē. Viņi sagatavoja interesantu materiālu par Latviju un prezentēja to viesiem. Ar nepacietību gaidām tikšanās ar jaunajiem draugiem.

opcijas izmaksas

Viktorija Petļak.