Mācību līdzekļi skolās. Kāda ir Eiropas pieredze?

Mācību grāmata, kas ir iespēja

Vecā Derība audio grāmata. Psalmi 19/39 Latvian Bible old testament audio book.

Latviešu valoda un literatūra 4. Otrā daļa. Pirmā daļa» un «Literatūra un latviešu valoda 4.

mācību grāmata, kas ir iespēja

Otrā daļa» ir paredzēti integrētai literatūras un latviešu valodas mācību satura apguvei 4. Skolēniem tiek  dota iespēja strādāt ar dažāda žanra un stila  lasāmajiem tekstiem un sistēmiski apgūt arī prasmi uztvert ne tikai saturu un kas ir iespēja izmantotos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, bet arī pievērst uzmanību tādiem valodas jautājumiem kā teikums pēc izteikuma mērķa, vienlīdzīgi teikuma locekļi un to vieta tekstā, uzruna, tiešā runa u.

Šāda pieeja svarīga, lai skolēns prot saskatīt, ka saturs un mācību grāmata valoda nav atrauti viens no otra nedz rakstnieku vai mācību grāmata darbos, nedz paša rakstītajos domrakstos.

mācību grāmata, kas ir iespēja

Izdevumi ir pēctecīgi iepriekšējām klasēm paredzētajiem izdevumiem un paver iespējas saskatīt, kas literatūrā un valodā ir interesants un dziļāk pētāms turpmākajos skolas gados. Komplektizdevumā mācību grāmatas papildina šādi izdevumi: «Literatūra un latviešu valoda 4.

Mācību grāmatas

Darba lapas», «Literatūra un latviešu valoda 4. Digitālās darblapas», «Literatūra un latviešu valoda 4.

mācību grāmata, kas ir iespēja

Skolotāja grāmata».